Waldorfská škola v Bratislave

Waldorfská škola vás nakazí zdravím!

Autor: Slavomír Lichvár, učiteľ, 19.10.2014

Jednou z kľúčových tém detí v deviatom roku života je epocha „Zo zrna chlieb“.  Prvým krokom je tu vlastnoručné obrobenie políčka. Začiatkom októbra som sa aj ja s tretiakmi vybral na políčko v Kráľovej pri Senci s výmerou štyri áre, ktoré nám prepožičal kolega Peter Heriban. Počas… Pokračovať v čítaní

Vyleteli z hniezda

Autor: Ivana Bartovičová, učiteľ, 16.10.2014

Na Michaelskej besiedke nás potešili svojou návštevou aj bývalí žiaci školy, teraz už aj tí najnovší, minuloroční deviataci. Od začiatku školského roka takmer neprejde deň, aby sa niekto z nich nezastavil v škole a neprišiel sa nadýchať tej známej atmosféry, alebo sa podeliť s novými zážitkami,… Pokračovať v čítaní

Oblá čiara, rovná čiara, čo sa prvák s takou čiarou natrápi a naumára ...

Autor: Ivana Bartovičová, učiteľ, 13.10.2014

Začiatok vždy býva krušný a druhý prst neposlušný... Toto boli slová básne, s ktorou sme sa o.i. predstavili aj na Michaelskej  slávnosti, besiedke, ale i skutočnosť v triede počas septembrových dní.  Krásnu atmosféru prváckej triedy 2.septembra doplnilo 26 budúcich deviatakov. Viem, zdá… Pokračovať v čítaní

Čo znamená žiť s mobilmi?

Autor: Pavel Hanuštiak, učiteľ, 30.9.2014

Prednáška o elektrosmogu.V stredu 1.10.2014 o 17.00 hod. Vás pozývame na prednášku pána Schlegela, ktorý bude už po druhýkrát na našej škole rozprávať na pálčivé témy, ktoré sú v tomto roku hlavnou prioritou našej školy. Sú to: Elektromagnetické žiarenie na škole a jeho pôsobenie na… Pokračovať v čítaní

Prvé čiary.

Autor: Ivana Bartovičová, učiteľ, 3.9.2014

Druhého septembra nastúpili aj ku nám do školy noví prváci. Niektorí nedočkaví, niektorí s troškou obáv vstupovali do triedy a všímali si zmeny, ktoré sa v nej udiali od zápisu. Urobili svoju prvú prvácku prácu - rovné čiary. Prvýkrát sa stretli aj s ostatnými žiakmi školy v telocvični, kde… Pokračovať v čítaní

Vitajte v školskom roku 2014/2015

Autor: Waldorfská škola, 2.9.2014

Milí žiaci a rodičia,otvorili sme nový školský rok, novú kapitolu vo vzdelávaní.Prajeme Vám, aby ste v každom dni zažili radostné okamihy. Aby nové vedomosti boli pre Vás dobrodružným objavovaním, priateľstvá novým zážitkom a ťažkosti výzvou k ich prekonaniu.Nech máte silu, zdravie a pokojnú… Pokračovať v čítaní

Záverečné vystúpenie študentov Wzdelávania vo waldorfskej pedagogike.

Autor: Miroslava Tagar, učiteľ, 5.8.2014

Tohto roku sme počas letných prázdnin oslavovali ukončenie prvého ročníka Wzdelávania vo waldorfskej pedagogike. Bol to naozaj slávnostný koniec. Vo štvrtok večer študenti prezentovali svoje záverečné práce. Keby ste tam boli, možno by ste boli spolu s nami právom hrdí na to, koľko kreativity,… Pokračovať v čítaní