Waldorfská škola v Bratislave

Informácie k zápisom do prvej triedy v šk. roku 2018/19

Autor: Waldorfská škola, 20.4.2017

Milí rodičia,

vážime si Váš záujem o našu školu. Teší nás, že z roka na rok stúpa záujem rodičov o vzdelanie, ktoré waldorfská škola ponúka.

Pre šk. rok 2018/19 bude procedúra zápisov nasledovná: 10/9/2017 - 10/10/2017 otvárame zoznam uchádzačov do 1. ročníka pre šk. rok 2018/19. Prosíme, Vaše dieťa zapisujte do zoznamu až v tomto termíne.

Podrobnosti o zapisovaní zverejníme začiatkom septembra 2017.

Prosíme, zapisujte iba dieťa, ktoré dovŕši 6. rok do 31. 8. 2018. Neprijatí uchádzači z predchádzajúceho šk. roka sa musia prihlásiť znova. Zapisovanie záujemcov bude prebiehať výlučne mailom.

Je dobré, ak rodičia už majú poznatky o waldorfskej pedagogike, či už z literatúry, webových stránok (waldorfskaskola.sk, waldorf.sk, iné...) alebo priamo zo skúsenosti. Vyhneme sa tak prípadným vzájomným nedorozumeniam, ktoré budú prameniť z mylných predstáv a očakávaní o waldorfskej škole. Napomôcť môže aj víkendový seminár pre rodičov, ktorý plánujeme na február 2018.

Radi by sme upriamili Vašu pozornosť i na novú waldorfskú školu v Petržalke. Kontakt : slobodakvychove@gmail.com.

Ďakujeme Vám za pochopenie

členovia Kolégia Waldorfskej školy

comments powered by Disqus