Waldorfská škola v Bratislave

Informácie k zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2019/2020

Autor: Waldorfská škola, 3.9.2018

Milí rodičia budúcich prvákov,

vážime si Váš záujem o našu školu. Teší nás, že z roka na rok stúpa záujem rodičov o vzdelanie, ktoré waldorfská škola ponúka.

Pre šk. rok 2019/20 bude procedúra zápisov nasledovná:

Na našej školskej webovej stránke v dňoch od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018 otvárame dotazník pre uchádzačov do 1. ročníka,  ktorý po vyplnení zaznamená Vás a Vaše dieťa do databázy záujemcov o zapísanie dieťaťa do prvého ročníka v školskom roku 2019/2020. V marci Vám potom pošleme pozvánku s možnosťou výberu dátumu na stretnutie k zisťovaniu školskej pripravenosti pre waldorfskú školu, ktoré sa uskutoční v mesiaci apríl 2019.

Prosíme, zapisujte iba dieťa, ktoré dovŕši 6. rok do 31. 8. 2019. Neprijatí uchádzači z predchádzajúceho šk. roka sa musia prihlásiť znova. Zapisovanie záujemcov bude prebiehať výlučne prostredníctvom dotazníku. Je dôležité vedieť, že so zápisom musia súhlasiť obaja rodičia, čo neskôr potvrdia svojim podpisom. V opačnom prípade dieťa do školy neprijímame.

Je dobré, ak rodičia už majú poznatky o waldorfskej pedagogike, či už z literatúry, webových stránok (waldorfskaskola.sk, waldorf.sk, iné...) alebo priamo zo skúsenosti. Vyhneme sa tak prípadným vzájomným nedorozumeniam, ktoré budú prameniť z mylných predstáv   a očakávaní o waldorfskej škole.

Všetkým záujemcom o školu odporúčame víkendový seminár pre rodičov budúcich prvákov, ktorý plánujeme od 8.3. – 10.3. 2019. Preferujeme spoluprácu s rodičmi, ktorí sa  s waldorfskou pedagogikou vedia zladiť hodnotovo aj výchovne. Vďaka osobným stretnutiam a zážitkovým seminárom, najrýchlejšie zistíme, či vzájomne ladíme.  Podrobnosti o seminári zverejníme začiatkom kalendárneho roka 2019.

Radi by sme upriamili Vašu pozornosť i na waldorfskú homeschoolingovú skupinu v Bratislave. 

Kontakt: alena.vitkova@gmail.com

Odporúčame Vám prednáškový cyklus, ktorý táto skupina organizuje:

4.10. 2018 - Druhé sedemročie z pohľadu  pediatra

8.11. 2018 - Práca na biografii

29.11. 2018 - Ubúdajúce svetlo v rytme roka

17.1. 2019 - Partnerstvo ženy a muža

14.2. 2019 - Mediálna kompetencia

14.3.2019 - Rozvoj zmyslov vo waldorfskej pedagogike

4.4. 2019 - Pribúdajúce svetlo v rytme roka

9.5.2019 - Eurytmia v kurikule WŠ


Ďakujeme Vám za pochopenie.

So srdečným pozdravom.

Zápisový tím 


comments powered by Disqus