Waldorfská škola v Bratislave

Informácie k zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2021/2022

Autor: Waldorfská škola, 2.10.2020

Voľné miesta v 1. triede (šk. rok 2021/2022)


Milí rodičia, 

ak súzniete s waldorfskou pedagogikou a chceli by ste prihlásiť svoje dieťa do 1. ročníka (šk. rok 2021/22), máte možnosť kontaktovať priamo triednu učiteľku, pani Dášu Czéreovú na emailovej adrese dasa.czereova@iwaldorf.sk . Získate tak informáciu o voľných miestach v triede.

Prajeme pekné leto.

Zápisový tímMilí rodičia budúcich prvákov,

vážime si Váš záujem o našu školu. Teší nás, že z roka na rok stúpa záujem rodičov o vzdelanie, ktoré waldorfská škola ponúka.

Pre šk. rok 2021/22 je procedúra zápisov nasledovná: dňa 2. 10. 2020 otvárame dotazník pre uchádzačov do 1. ročníka,  ktorý po vyplnení zaznamená Vás a Vaše dieťa do databázy záujemcov o zapísanie dieťaťa do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022.

Prvé kolo testovania školskej zrelosti sa pravdepodobne uskutoční 12. - 16. apríla 2021 (prípadne podľa aktuálnych opatrení), bližšie informácie dostanú záujemcovia mailom. So zápisom musia súhlasiť obaja zákonní zástupcovia, čo neskôr, po prijatí dieťaťa k nám na štúdium, potvrdia svojim podpisom v Zmluve o štúdiu. Zároveň všetkých záujemcov žiadame, aby svoje dieťa zapísali aj do spádovej školy, ktorá je povinná pri prijímaní uprednostniť žiaka, ktorý má trvalý pobyt v danej lokalite.

Predbežný zápis je pre dieťa, ktoré dovŕši 6. rok do 31. 8. 2021. Neprijatí uchádzači z predchádzajúceho šk. roka sa musia prihlásiť znova. Zapisovanie záujemcov prebehne výlučne prostredníctvom tohto dotazníku. Dotazník môžete vyplniť kliknutím na odkaz TU. Dotazník uzatvárame vo štvrtok 25.3.2021.

Je dobré, ak rodičia už majú poznatky o waldorfskej pedagogike, či už z literatúry, webových stránok (waldorfskaskola.skwaldorf.sk, iné...) alebo priamo zo skúsenosti. Vyhneme sa tak prípadným vzájomným nedorozumeniam, ktoré budú prameniť z mylných predstáv  a očakávaní o waldorfskej škole.

V sobotu, dňa 27.3.2021 sa uskutoční zoomové predzápisové stretnutie pre rodičov budúcich prvákov. Pozvánky budeme posielať adresne na všetky mailové adresy, ktoré rodičia uviedli v dotazníku. Preferujeme spoluprácu s rodičmi, ktorí sa s waldorfskou pedagogikou vedia zladiť hodnotovo aj výchovne. Veríme, že aj napriek tomu, že sa nemôžeme stretnúť osobne, lepšie zistíme či vzájomne ladíme. 
Ďakujeme Vám za pochopenie.

So srdečným pozdravom.

Zápisový tím


comments powered by Disqus