Waldorfská škola v Bratislave

PhDr. Gabriela Cviková.

gabika.cvikova@iwaldorf.sk

Gabriela Cviková

KTO SOM?

skoro 60 ročná školská psychologička  a veľký nadšenec waldorfskej pedagogiky. V roku 1977 som ukončila vysokoškolské vzdelanie na FiF UK v Bratislave, odbor psychológia. Trojročný terapeutický výcvik SUR som absolvovala v Prahe.  25 rokov som pracovala ako poradenský psychológ v psychologickej poradni pre deti a mládež. Pracovala som ako externý učiteľ na pedagogickej fakulte UK, katedre sociálnej práce. Bola som lektorom komunikácie v Nadácii Škola dokorán. Spolupracovala som s OZ Partners for democratic change.  V mojom živote som si vypočula veľmi veľa príbehov, bola som súčasťou mnohých rozhodovaní, úsmevných situácii, sentimentálnych objatí, krízových intervencií, ale aj hnevu, strachu a neistoty. Mám dobre vyškolené pravé ucho, ktoré aktívne funguje dodnes.

PREČO SOM NA WALDORFSKEJ ŠKOLE

Neviem si predstaviť zmysluplnejší záver mojej pracovnej kariéry ako na WŠ. Učitelia kladú otázky a počúvajú moje odpovede, lebo deti ich zaujímajú a potrebujú im čo najhlbšie porozumieť. Rodičia sú otvorení a zažiadaní poznávať svoje deti, riešiť svoje aj ich ťažkostí. Deti – žiaci chodia spontánne s úprimnými otázkami, ochotne aj  po vyučovaní a statočne sa pasujú s vlastnými problémami. Som si istá, že práve tu môžem skutočne využiť múdro, nahromadené počas celej pracovnej kariéry.

ČIM ŽIJEM

Mám rada ľudí, najviac asi mojich troch dospelých synov, vnuka Gorana a .... veľa, veľa, veľa iných. Reálne očakávania mi pomáhajú viesť dobrý a naplnený život. A ako hovorila babička  Pavla: „Požijeme a uvidíme“, tak sa usilujem dobre požiť a veľa uvidieť. A ešte, veľa sa hýbem, chodím, bicyklujem sa a denne čítam.

MOJE VZORY a IDEÁLY

Profesor Vít Hejný mi ukázal spôsob ako sa čo najviac priblížiť k mysleniu detí . Filozof Martin Marek mi otvára svet v jeho multidimenzionalite. Hellen Keller – slepo,hlucho,nemá vzdelaná žena „hovoriaca“ piatimi jazykmi mi pripomína, čo sú naozajstné ťažkosti. A Sokratova veta: „ Otázka je pôrodná baba myšlienky“ - je mojim pracovným krédom.