Waldorfská škola v Bratislave

Mgr. Soňa Sládková.

sona.sladkova@iwaldorf.sk