Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Liečebno-pedagogický kurz na Slovensku

Autor: , 24.1.2011

Rada by som opísala kurzy liečebnej pedagogiky Rudolfa Steinera u nás vo waldorfskej škole v Bratislave. Naša škola je jediná svojho druhu na Slovensku a veľmi cítime aj fakt, že patríme medzi hŕstku alternatívnych škôl na Slovensku. Napriek tomu sa škole darí a funguje už 10 rokov.

Piatym rokom tu pracujem ako špeciálny pedagóg. Povedomie o deťoch, ktoré potrebujú špeciálnu starostlivosť za tie roky neuveriteľne vzrástlo. A to nie len na našej škole. Keď škola začínala, jedna učiteľka sa vo voľnom čase venovala zopár deťom navyše. Časom vznikla potreba zamestnať niekoho, kto sa trochu orientuje v problematike integrácie detí so špeciálnymi potrebami, tak som sa v škole ocitla.

Vnímala som, že vedomosti učiteľov o tom, ako sa venovať takýmto deťom sú orientačné a každý z nich s touto problematikou zápasí viac-menej samostatne. Ja som síce mala vzdelanie, ktoré ma oprávňuje túto profesiu vykonávať na bežnej škole, ale veľmi rýchlo som zistila, že mnoho postupov zo štátnej školy sa sem nehodí, niektoré sú časovo posunuté. Začala som hľadať vzdelávanie v dostupnom jazyku a na dostupnom mieste tak, aby som si najprv ja mohla rozšíriť vedomosti.

Zverila som sa so svojimi starosťami nášmu školskému poradcovi z Holandska. On nám veľmi ochotne pomohol a našiel v Holandsku dve skúsené odborníčky, ktoré prijali túto výzvu a odhodlali sa prísť na Slovensko a vzdelávať učiteľov. Boli sme nadšení a to sme ešte ani netušili, aké poklady k nám prídu!
Ria Buscop a Saskia Barkmeijer sa ukázali nie len ako veľmi skúsené odborníčky, ale aj ako nadšené tvorivé lektorky.

Ich prvá návšteva v apríli minulého roku nás všetkých ohromila. Ponavštevovali všetky triedy, kde boli učitelia, čo sa chceli dozvedieť ako lepšie pracovať s ich deťmi. Ria a Saskia svojimi skúsenosťami dokázali každému učiteľovi priniesť množstvo inšpirácii a nápadov do praxe. Následne celý učiteľský zbor s nimi pracoval na trojčlennosti človeka.

Cez víkend – na prelome apríla a mája – sme organizovali kurz. Záujemcov stále pribúdalo. Prihlásila sa väčšina pedagógov z našej školy, ale aj množstvo učiteľov a špeciálnych pedagógov z iných škôl. Nakoniec prišlo 25 ľudí a to sme pôvodne počítali s polovicou.

Téma nebola jednoduchá, najmä pre účastníkov, ktorí sa s waldorfskou filozofiou stretli prvý raz. Ria a Saskia to však pojali bravúrne. Všetky prednášky predniesli s ľahkosťou. Striedali ich s praktickými cvičeniami. Všetci sme si mali možnosť „na vlastnej koži“ zažiť napríklad cvičenia na rôzne zmysly. Rovnováhu, pozornosť a vnímavosť a podobne. Téma priniesla množstvo inšpirácii do praxe všetkým zúčastneným.

V októbri 2010 sme sa už všetci tešili na pokračovanie. Počet účastníkom opäť trochu narástol a téma bola – polarity vo vývine. Pre mnohých z nás to boli úplne nové nové informácie. Tento raz lektorky pripravili okrem zaujímavých prednášok množstvo umeleckých a pohybových aktivít. Učitelia sa opäť rozchádzali domov s plným vakom inšpirácii.

Perspektívne vnímame takýto druh vzdelávania ako nevyhnutný na Slovensku. Vzhľadom k tomu, že v tomto obore je v našich krajinách informačná medzera (mali sme účastníkov aj z Čiech), radi by sme v tejto činnosti pokračovali. Plánujeme ďalšie stretnutie na víkend 11. až 13. februára.

Lektorky sú ochotné, majú skutočne veľké skúsenosti, ktoré môžu odovzdať a zároveň sú veľmi talentované a vedia zvoliť formu primeranú pre tak širokú vrstvu záujemcov.

V súčasnosti hľadáme formu, ako hradiť náklady, ktoré sú s kurzom spojené. Týmto veľmi pekne ďakujeme Heliasu a Cornelisovi Boogerdovi, bez ktorých by sa nám nepodarilo tieto kurzy uskutočniť. Veríme, že sa nám tak podarilo čiastočne prispieť ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu detí so špeciálnymi potrebami nie len na waldorfskej škole, ale všade tam, kde účastníci tohto vzdelávacieho kurzu pracujú.

Miroslava Heribanová,
špeciálny pedagóg

comments powered by Disqus