Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Mediálna výchova

Autor: Slávka Šebová, učiteľ, 26.3.2023

Po návrate z lyžiarskeho výcviku v Tatrách nás čakalo niekoľko dní mediálnej výchovy. Od pána učiteľa Mojmíra Dlabolu z waldorfskej školy v Semilech sme sa dozvedeli, resp. „oprášili“ si vedomosti z histórie – o získavaní a odovzdávaní informácií a poznatkov v minulosti, o spôsoboch komunikácie a dorozumievania sa až po dnešné používanie moderných technológií.
Od slov sme rýchlo prešli k činom. V súvislosti s našimi biografickými projektmi sme dostali úlohu vytvoriť a nakresliť krátky komiks, v ktorom hrá hlavnú úlohu naša osobnosť. Bola to výzva - vtesnať takmer celý život do šiestich obrázkov.
Ďalšie dni sme sa venovali stop motion videám. Vymýšľali a tvorili sme krátke animácie. Zistili sme, že je to veľmi namáhavé, prácne, trvá to dlhý čas a výsledok je krátky . Čo fotka, to nová poloha voskového panáčika, nový pohyb, či posunutie papierovej makety alebo nové nakreslenie postavičky. Napriek tomu nás práca bavila. Už sa aj inak pozeráme na príbehy Pata a Mata. Videli sme ako príbehy vznikali.
Vrcholom bola tvorba upútavky na naše divadelné predstavenie Moliérovho Lakomca. Celá upútavka je autorským dielom našich ôsmakov – animácie, zvuky, hudba, scénky, výroba rekvizít i samotné zostrihanie. Za malej, či veľkej pomoci pána učiteľa. V najbližších dňoch upútavku určite uvidíte.
Ďakujem pánovi učiteľovi za vedenie práce v rámci mediálnej výchovy a ôsmakom za ich húževnatosť a nadšenie.

Slávka Šebová, triedna učiteľka 8. ročníkaFotogaléria

comments powered by Disqus