Waldorfská škola v Bratislave

PaedDr. Slávka Šebová.

slavka.sebova@iwaldorf.sk

Slávka Šebová

"Nemusím byť hlásateľom času, len nech som strojcom hodín."