Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Karneval

Autor: Renáta Kubečková, učiteľ, 14.2.2020

Aj tento rok sa škola rozšantila karnevalovou náladou. Malí aj veľkí sa zapojili, každý svojím spôsobom. Žiaci prvého stupňa v poobedných časoch usilovne lepili dlhé papierové reťaze, siedmaci - organizátori podujatia - nimi vyzdobili vnútorné priestory. V piatok, presne na Valentína - 14.2., to prepuklo. Za spevu tradičných karnevalových piesní a bubnovania vstupoval karnevalový sprievod do telocvične. Triedni učitelia predstavili masky žiakov svojich tried, inšpirované ročníkovými témami. Po prezentácii sa chopili programu siedmaci. Dynamickými hrami zabavili publikum a dievčatá v závere naučili všetkých tancachtivých nové tančeky.

Fotogaléria

comments powered by Disqus