Waldorfská škola v Bratislave

Základné informácie o štúdiu

Vyučovanie

Začiatok vyučovania je o 8:15 hod.

Školský klub detí pre 1. - 4. ročník a Našu triedu

ráno: 7:30 hod – 8:00 hod

popoludní: 12:00 hod - 16:00 hod (zberný klub do 17:00 hod)

Príspevok na vzdelávanie

  • Vstupný jednorázový poplatok (zápisné) je 400 €
  • Aktuálna výška príspevku na vzdelávanie a rozvoj školy je 201 € mesačne 10 mesiacov v roku.
  • Príspevok na klub 46 €
  • Pri platbe uvádzajte variabilný symbol, ktorý je uvedený v rozhodnutí o výške školného. comments powered by Disqus