Waldorfská škola v Bratislave

Základné informácie o štúdiu

Vyučovanie

Začiatok vyučovania je o 8:30 hod.

Školský klub detí pre 1. - 4. ročník

  • ráno: 7:30 hod. – 8:15 hod.
  • popoludní: 12:30 hod. - 17:00 hod.

Príspevok na vzdelávanie

  • Vstupný jednorázový poplatok (zápisné) je 250 €
  • Aktuálna výška príspevku na vzdelávanie a rozvoj školy je 170 € mesačne 10 mesiacov v roku.
  • Príspevok na klub 40 €
  • Pri platbe uvádzajte variabilný symbol, ktorý je uvedený na platobnom výmere. Ten obdržíte prvý školský týždeň.

Termíny prázdnin a školských besiedok

Michaelská slávnosť -  1.10.2016

Jesenné prázdniny - 28.10 - 1.11.2016

Martinská slávnosť - 14.11.2016

Vianočné špirály - 28.11 - 2.12.2016

Vianočná slávnosť - 10.12.2016 (DK Ružinov)

Zimné prázdniny - 23.12 - 8.1.2017

Polročné prázdniny - 3.2 - 5.2.2017

Jarné prázdniny - 20.2 - 26.2.2017

Veľkonočná slávnosť - 1.4.2017

Veľkonočné prázdniny - 13.4 - 18.4.2017

Jánska slávnosť - 24.6.2017

Letné prázdniny -  1.7. - 3.9.2017


comments powered by Disqus