Waldorfská škola v Bratislave

Ako prebieha zápis

Zapísanie dieťaťa do školy je vážnym krokom v živote každej rodiny. Školu si dnes možno vybrať starostlivo a so zvážením všetkých aspektov, ktoré život rodiny ovplyvnia na dlhšiu dobu. Dôležitá totiž nie je len vzdialenosť školy od bydliska, ale aj charakter pedagogiky školy a konkrétni ľudia, ktorí školu tvoria a pracujú v nej.

Pred zápisom do 1. ročníka vo waldorfskej škole môžu perspektívni rodičia absolvovať na jar orientačný víkend, návštevu vyučovania v škole a  individuálnu konzultáciu s konkrétnym pedagógom.  Na tomto základe môžu postaviť svoje rozhodnutie – zapísať dieťa do našej školy.

Zápis do 1. ročníka prebieha v dvoch častiach:

1. Individuálny zápis dieťaťa – stretnutie učiteľa a dieťaťa, prítomní sú psychológ a špeciálny pedagóg.

Stretnutie prebieha bez priamej prítomnosti rodiča, dieťa spolu s učiteľom vykonáva rôzne úlohy a činnosti, napríklad:
Úvodný informačný rozhovor – orientácia v najbližšom okolí, poznanie blízkych osôb, orientácia v čase a priestore.
Telesná zrelosť a schopnosti – chôdza po lavičke, skoky cez švihadlo, hádzanie lopty, tlieskanie v rytme.
Lateralita a symetria – dopĺňanie

bodiek, kuk cez dierku v papieri, výskok, strihanie nožnicami.
Výtvarné a remeselné zručnosti – kresba (dom, strom, človek), vybitie dierky do papiera, zapísanie mena.
Reč – zopakovanie jednoduchého príbehu,  zopakovanie slov vo vete.
Matematické schopnosti – jednoduché počítanie, porovnanie počítateľných vecí.

Počas všetkých aktivít získajú pedagógovia školy dostatok informácií o zrelosti dieťaťa pre školu. Navyše budúci triedny učiteľ má väčší prehľad o tvoriacej sa triede a jej špecifikách, čomu bude musieť prispôsobiť svoj štýl práce od prvých dní. Preto má aj posledné slovo pri prijatí žiakov do triedy.

Ak vzniká podozrenie, že dieťa nie je ešte pripravené, zrelé, na školu, odporúčame rodičom, v spolupráci s poradenským zariadením, odklad školskej dochádzky.

Rozhodnutie školy o prijatí/neprijatí žiaka dostanú rodičia písomne.

Prijatie žiaka (aj do vyšších ročníkov) je možné aj v priebehu školského roka po dohode s triednym učiteľom.
comments powered by Disqus