Waldorfská škola v Bratislave

Rada školy

Rada školy pri Súkromnej základnej škole waldorfskej, Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava (ďalej len „Rada školy“) bola v súlade s ust. § 5 ods.5 vyhlášky č. 291/2004 Z.z. zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy zriaďovateľom školy t.j. dňom 30.11.2015. 

Aktuálne funkčné obdobie Rady školy: 24.5.2024 - 24.5.2028.

Štatút rady školy TU.

Č. Členovia Rady školy             Funkcia         Zvolený / delegovaný / za        

1.

Veronika Malgot                  

predseda       rodičov 

2.

Kamila Blažeková

podpredseda

rodičov 

3.

Illah Van Ojien 

člen

rodičov 

4.

Katarína Schneiderová

člen

rodičov

5.

Ľudmila Klaková 

člen

pedagogických zamestnancov 

6.

Zuzana Jasmína Fugger

člen

pedagogických zamestnancov

7.

Tatiana Jozefíková

člen

nepedagogických zamestnancov

8.

Erich Šašinka

člen

zriaďovateľa

9.

Artúr Takács

člen

zriaďovateľa

10.

Peter Zachar

člen

zriaďovateľa

11.


člen

zriaďovateľa


Zápisnice zo zasadnutí Rady školy: posielame priebežne v Informatóriu školy.

comments powered by Disqus