Waldorfská škola v Bratislave

Rada školy

Rada školy pri Súkromnej základnej škole waldorfskej, Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava (ďalej len „Rada školy“) bola v súlade s ust. § 5 ods.5 vyhlášky č. 291/2004 Z.z. zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy zriaďovateľom školy t.j. dňom 30.11.2015.

Štatút rady školy TU.


Členovia Rady školy

Zvolený / delegovaný / za
1.
Viola Texierpredseda
rodičov
2.
Artur Takács
podpredseda
zriaďovateľa
3.
Zuzana Vasičáková Očenášová
člen
rodičov
4.
Jana Pančíková
člen
rodičov
5.
Tomáš Kollárik
člen
rodičov
6.
Soňa Sládková
člen
pedagogických zamestnancov
7.
Michal Klučka
člen
pedagogických zamestnancov
8.
Tatiana Jozefíková
člen
nepedagogických zamestnancov
9.
Marián Czére
člen
zriaďovateľa
10.
Jana Baníková
člen
zriaďovateľa
11.
Ján Cipár
člen
zriaďovateľa


Zápisnice zo zasadnutí Rady školy posielame priebežne v Informatóriu školy.

comments powered by Disqus