Waldorfská škola v Bratislave

Rada školy

Rada školy pri Súkromnej základnej škole waldorfskej, Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava (ďalej len „Rada školy“) bola v súlade s ust. § 5 ods.5 vyhlášky č. 291/2004 Z.z. zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy zriaďovateľom školy t.j. dňom 30.11.2015. Ďalšie funkčné obdobie rady školy: 4.3.2020 - 4.3.2024.

Štatút rady školy TU.

    Členovia Rady školy                    Zvolený / delegovaný / za         

1.


člen

rodičov

2.

Jakub Hrbáň

člen

zriaďovateľa

3.

Artur Takács

člen

zriaďovateľa

4.

Marián Czére

člen

zriaďovateľa

5.

Jana Baníková

člen

zriaďovateľa

6.

Peter Hanečák

člen

rodičov

7.

Miroslava Sedlárová

člen

rodičov

8.


člen

rodičov

9.

Ján Cipár

podpredseda

pedagogických zamestnancov

10.

Tatiana Jozefíková

člen

nepedagogických zamestnancov

11.

Soňa Sládková

člen

pedagogických zamestnancov


Zápisnice zo zasadnutí Rady školy posielame priebežne v Informatóriu školy.

comments powered by Disqus