Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Škola pre odhalenie hlasu

Autor: Waldorfská škola, 7.11.2014

KURZ  SPIEVANIA

PODĽA  METÓDY PANI  WERBECK

ŠKOLA PRE ODHALENIE HLASU


piatok 21.11.14 – nedeľa 23.11.2014

 v priestoroch SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY WALDROFSKEJ


Lektor:

Baldo Mikulič


Spevácka metóda pani Werbeck – Svärdström

V dobe, kedy váha materializmu dopadá silne na náš vnútorný vývoj, nám hudobné umenie umožňuje naviazať spojenie s našim duchovným pôvodom. Ľudská bytosť sa môže spevom povzniesť až za hranice fyzičnosti a nájsť spojenie so svojim vnútorným JA za použitia tela ako nástroja. Jedno z hlavných zlých poňatí, ktoré prevláda v speváckych technikách je, že hlas je výsledkom vysoko organizovanej činnosti. Hlas je od prirodzenosti nehmotný. Nemôže byť plodom hmoty, len sa cez ňu prejavuje. V „Škole odhalenia hlasu“ sa spievanie nepovažuje za plod istých orgánov alebo častí tela, ale za výraz celej ľudskej bytosti. Každý kto hovorí je schopný aj spievať. Hlas však môže byť brzdený fyziologickými a inými zábranami. Metóda spevu pani Werbeck  sa  usiluje  o vylúčenie  prekážok tak, aby hlas prítomný v každej ľudskej bytosti mohol byť odhalený. V dôsledku toho ľudský hlas nepotrebuje tréning, je už hotový a dokončený ako celok. To čo potrebuje je oslobodenie – odhalenie hlasu.

I keď sa dnes „Škola pre odhalenie hlasu“ vníma predovšetkým v umeleckom a výchovnom aspekte, komplexnejší obraz získame reflektovaním jeho terapeutického využitia. V „Škole pre odhalenie hlasu“ sa spev považuje za niečo, čo vychádza z celej ľudskej bytosti, takže tento druh spevu nemá len umelecký ale i liečivý účinok.

Odhalenie hlasu je len iný názov pre odhalenie seba samého a často prekoná i vaše očakávania. Sme si istí, že si budete užívať krásu svojho novoodhaleného nástroja.


Valborg Werbeck - Svärdström


bola známa švédska sopranistka s mimo- riadnym rozsahom. V roku 1903 stratila svoj hlas vďaka nevhodnej speváckej technike. Začala pracovať na vlastnom prístupe k hlasovému fenoménu a našla cvičenia, pomocou ktorých znovu získala svoj hlas. Neskôr vyvinula svoju vlastnú „Metódu pre odhalenie hlasu“. Počas svojej práce v Centrách pre mentálne postihnuté osoby položila základy pre jej terapeutickú aplikáciu. Túto priekopnícku prácu vykonávala energicky a verne až do svoje smrti.Baldo Mikulič

Vzdelanie

- Bc. psychológie (Chorvátsko)

- Škola pre odhalenie hlasu (Fínsko)

- Školenie v speváckej terapii (Nemecko)

- prednášajúci na Waldorfských seminároch v Kanade a 

Chorvátsku

- vychovávateľ v Centre pre mentálne postihnuté osoby 

(l ́Association La Branche – Švajčiarsko)

- učiteľ spevu a terapeut spevom

- lektor kurzov Werbeck metódy v Chrovátsku, Švajčiarsku, Kanade, Slovinsku, Českej a Slovenskej republike


Informácie:

Baldo Mikulič

 Tel.: +38 591 171 4322

e-mail: info@orpheus.hr


Ak sa chcete dozvedieť viac o cvičeniach, resp. naučiť sa základom Werbeck metódy spievania, zúčastnite sa nášho kurzu (21.-23.11.14). Dôraz bude kladený na prístup pani Werbeck k hlasu. Bude zahŕňať spevácke cvičenia pani Werbeck, zborové i sólové spievanie. Tiež je možné si dohovoriť individuálnu alebo terapeutickú hodinu u jediného diplomovaného učiteľa spevu podľa Werbeck metódy a hudobného terapeuta v tejto časti Európy – prof. Balda Mikuliča.

PÍSOMNÝ ZÁPIS DO KURZU JE POVINNÝ !!! (najneskôr do 14.11.14,lektor príde z Chorvátska)

Termín kurzu:

  Piatok (21.11.):  18,00 – 20,00

  Sobota (22.11.):  10,00 – 12,00   17,00 – 19,00

  Nedeľa (23.11.):  10,00 – 12,00 

CENA:

KURZ  70 €

INDIVIDUÁLNA LEKCIA  20 €

TERAPEUTICKÁ LEKCIA  30 €

(individuálne a terapeutické lekcie treba vopred nahlásiť u M.Sáričkovej alebo Z.Bajusovej – platia sa priamo lektorovi)

Prihlášky a informácie:

Monika Sáričková

sarickovam@gmail.com

tel.: 905 936 903

Zuzana Bajusová

zuzana.bajusova@gmail.com

tel.: 0905 232 236
comments powered by Disqus