Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Sviatok sv. Michaela

Autor: , 24.9.2012

Dovoľte mi v tieto rušné dni, plné nepokoja, obáv z budúcnosti , návrhov, plánov a aktivít, priniesť pohľad na to, čím škola žije v tomto čase voči tým, voči ktorým máme najväčšiu zodpovednosť – voči deťom.

Vo waldorfských školách sa stretneme s tým, že sa okolo 29. septembra spoločne slávi sviatok svätého Michaela. Niektoré školy pri tom poriadajú dožinkové slávnosti. Všade sa však nálada nesie v znamení prichádzajúcej jesene, radosti z plodov, ktoré sme vypestovali, ale aj odvahy a spravodlivosti.
Pozrime sa, kto je archanjel Michael. Nasledujúce riadky som našla na stránke Životopisy svätých. Trochu som ich skrátila:

Význam mena: Kto je ako Boh? (hebr.)
Meno sv. Michala sa spomína v Knihe Zjavenia apoštola Jána (Apokalypse) 12,7: „Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi.“

Úcta k sv. Michalovi je veľmi stará a rozšírená. Od raných kresťanských čias si ho uctievali kresťania ako svojho patróna. Traduje sa viacero udalostí, pri ktorých sa zjavil a pomohol k víťazstvu nad pohanmi alebo ochránil pred nebezpečenstvom. Jeho sviatok sa slávi 29. septembra, v obnovenom cirkevnom kalendári (r. 1969) sa v ten istý deň slávi sviatok aj sv. archanjelov Gabriela a Rafaela.

Sv. Michael teda reprezentuje ochranu pred nebezpečenstvom, víťazstvo nad zlom, spravodlivosť a boj proti pokušeniu, potom je namieste pripomínať si túto silu aj v nás. Odvaha, ktorá tak v nás vzniká nám všetkým môže pomôcť pri prekonávaní prekážok, ktoré nám osud kladie.

V tomto roku si chceme tento sviatok pripomenúť trochu netradične. V piatok 28.9. sa stane námetom na vyučovanie. Chystáme sa so žiakmi hovoriť o odvahe a múdrosti a rozvážnosti, ale aj o prekážkach a o sile, ktorú musíme v sebe hľadať, aby sme sa pustili do ich prekonávania.
Okrem toho budeme strúhať jabĺčka z nášho sadu, piecť koláče, spievať si pesničky, hrať rôzne hry na odvahu a dôveru a možno si zahráme aj malé divadielka.
V sobotu sa stretneme spolu s rodičmi na besiedke a výsledky ukážeme rodičom. Možno, ak nám nejaké koláče ostanú, tak sa ujdú aj vám.
Srdečne vás pozývame – v piatok od dvanástej a v sobotu od jedenástej spoločne si pripomenúť tento deň.


comments powered by Disqus