Waldorfská škola v Bratislave

Povedali o waldorfskej pedagogike

Prečítajte si  zopár výrokov o waldorfskej pedagogike a jej ideovom zakladateľovi, vyslovených osobnosťami z oblasti vedy a umenia.


albertschweitzer„Moje stretnutie s Rudolfom Steinerom ma postupne viedlo k uvedomovaniu si významu jeho práce. Obaja sme cítili rovnakú povinnosť – viesť človeka znovu k jeho skutočnej vnútornej kultúre. Radoval som sa z úspechov tejto veľkej osobnosti a z jeho hlbokej ľudskosti, ktorú vniesol do sveta.“ 
Albert Schweitzer (1875–1965), nositeľ Nobelovej ceny 1952


„Waldorfské vzdelávanie je viac ako ktorékoľvek iné adresované žiakom. Učenie, či už v oblasti chémie, matematiky, dejepisu či zemepisu, je preniknuté životom a radosťou, čo je ozajstný základ pre neskoršie štúdium… Časom, keď títo študenti prichádzajú k nám na univerzity, majú pevné a hlboké základy a preukazujú značný záujem a entuziazmus v učení. Takíto študenti majú oko výskumníka, ale aj súcitné srdce a ak sa stanú reformátormi, môžu to byť tí, ktorí budú meniť planétu.“ 
Arthur Zajonc, Ph.D., profesor fyziky, Amherst College


ende„Som hlboko vďačný waldorfskej výchove, ktorá vo mne prebudila a chránila objavovanie mojej imaginácie.“ 
Michael Ende, autor knihy „Nekonečný príbeh“, bývalý waldorfský žiak„Poprvýkrát som si uvedomila dar mojej waldorfskej výchovy po týždni na vysokej škole. Študenti okolo odpadávali, lebo sa obávali písania. Na „High Mowing“ (waldorfskej škole) sme jeden čas museli písať 10 strán každý večer… mám stále epochový zošit o Faustovi zo školy. Teraz som bola schopná expandovať spôsob môjho myslenia a práve to bolo to úžasné na waldorfskej škole. Ste počas nej vystavený tým všetkým odlišným ideám, nikdy nedostanete len jeden pohľad. Budú vás podporovať, aby ste mysleli individuálne.“ 
Julianna Margulies, herečka, bývalá waldorfská žiačka


selma_lagerlof„Rudolf Steiner učil mnoho vecí, ktorým už dlho verím, medzi iným tomu, že v súčasnosti nie je možné poskytnúť človeku náboženstvo plné nepodložených zázrakov. Svetonázor dnes musí byť vedou, ktorý je možné dokázať. Už to nie je otázka viery, ale poznania. Čo viac, môžeme dosiahnuť poznanie duchovných svetov prostredníctvom pevného, vedomého a systematického myslenia. Príde čas, keď jeho učenie bude hlásané z kazateľníc…“ 
Selma Lagerlöf (1859–1940), nositeľka Nobelovej ceny 1909


„Som si istý, že pedagogická práca Rudolfa Steinera musí byť považovaná za ústredný príspevok 20. storočia v tejto oblasti. Myslím si, že si zasluhuje podporu všetkých – slobodu milujúcich ľudí.“ 
B
runo Walter (1876–1962), skladateľ a dirigent


„Dôležitosť rozprávania príbehov, prirodzeného rytmu dňa, evolučných vývojových zmien dieťaťa, nevyhnutnosti umenia ako spôsobu učenia, či dôležitosti estetického prostredia – je všetko základ desaťročí práce waldorfských škôl. Tieto pravidlá sú teraz objavované a verifikované výskumníkmi, ktorí s waldorfským hnutím vôbec nie sú spojení… „
Paul Bayers, profesor na Columbijskej univerzite


„Waldorfské vzdelávanie je založené na celostnom, integrovanom porozumení ľudskej bytosti a poskytuje detailný popis detského vývoja. Kurikulum a učiteľská prax sa pokúša hľadať spojenie intelektuálneho, emocionálneho a etického vývoja v každom ohľade. Waldorfské školy si zasluhujú pozornosť a záujem všetkých, ktorí sa zaoberajú vzdelávaním a budúcnosťou ľudstva.“ 
Douglas Sloan, Ph.D, profesor pre vzdelávanie Columbijská univerzita


„Moji rodičia hľadali školu, ktorá poskytuje celostnú výchovu. Tiež cítili, že waldorfská škola poskytuje priestor aj pre afro-američanov a že vzdelanie je založené na sprostredkovaní hodnôt, ale aj na poskytnutí akademických nástrojov, aby sme mohli byť konštruktívnymi a tvorivými ľudskými bytosťami. Som presvedčený, že waldorfské školy prinášajú podstatnú alternatívu k nášmu existujúcemu systému. Tým vychovávajú študentov, ktorí vedia úspešne integrovať umenie a vedu a mnohými praktickými nástrojmi vedia čeliť dnešnej dobe. Ja osobne som veľmi vďačný tomuto základu, ktorý sa vo mne nahromadil výchovou vo waldorfskej škole.“ 
Kenneth I. Chenault, bývalý prezident a CEO, American Express


morgenstern„Až keď bude život Rudolfa Steinera opísaný a vyrozprávaný životopiscami, až potom bude odhalený súpis a hĺbka jeho úspechov a jeho, v najvyššom ľudskom zmysle, tvorivej podstaty. Potom budeme vidieť s hlbokým úžasom… aká nenahraditeľná sila a podpora humanity prichádza v tomto človeku v čase, keď sa hrnieme vpred k otrasnej pustatine materializmu.“ 
Christian Morgenstern (1871–1914), nemecký spisovateľ a básnik


„Waldorfská pedagogika je dôležitým modelom holistického vzdelávania už takmer jedno storočie. Je to jedna zo zriedkavých foriem pedagogiky, ktorá uznáva duševný život dieťaťa a snaží sa ho vyživovať. Je to skutočne pedagogika pre celého človeka, ktorá bude hrať v 21. storočí čoraz dôležitejšiu úlohu.“ 
Jack Miller, profesor, koordinátor holistických a estetických štúdií v oblasti vzdelávacieho kurikula, Univerzita v Toronte


„Verím, že waldorfská pedagogika poskytuje jedinečný prístup, s veľkým potenciálom k zlepšeniu verejného školstva v Amerike. Waldorfský vzdelávací program nielen podporuje konvenčné formy akademického vzdelania, ale výborne prispieva k rozvíjaniu imaginácie a jemnocitu.„ 
Elliot Eisner, Ph.D., profesor pre vzdelávanie a umenie, Stanfordská univerzita, predtým prezident American Educational Research Association


„Brilantný proces vzdelávania, ktorý objavil Rudolf Steiner je kriticky potrebný a náležitý práve v dnešnom čase kríz a úpadkov vzdelávacích systémov. Waldorfský prístup obohacuje intelektuálny, psychologický a spirituálny základ dieťaťa.„ 
Joseph Ch. Pearce, Autor knihy „Magical Child and The Crack in the Cosmic Egg; Evolution’s End: Claiming the Potential of Our Intelligence“


„Americké školy prežívajú krízu hodnôt… medzi alternatívami waldorfské školy predstavujú šancu pre každé dieťa vyrásť a učiť sa v súlade s životnými rytmami. Pre mladšie dieťa to znamená nesúťaživé prostredie, v ktorom bez strachu a odmietnutia zažívajú zázraky vedy a literatúry. Starším žiakom je adresované kurikulum, ktoré je odpoveďou na otázky zmyslu učenia. Poslal som moje dve deti do waldorfskej školy a tie im obdivuhodne poslúžili.“ 
Raymond McDermott,Ph.D., Professor pre vzdelávanie a antropológiu, Stanford University


„Pretože môj profesionálny život sa zameriava na prípravu ľudí pre učiteľské vzdelávacie programy, obzvlášť pozorne vnímam, ako prebieha podobná práca na waldorfských tréningových výcvikoch. Bola som veľmi prekvapená, keď som videla, koľko vzdelávacích teórií a cieľov, ku ktorým sa hlásia moji kolegovia, je v priamej korelácii so zavedenými zásadami na waldorfských učiteľských seminároch. Za posledných 10 rokov zisťujem, že môj – na inštrukcionalizmus zameraný prístup vo výskume detstva v mnohom poukazuje na výnimočnosť waldorfskej pedagogiky v oblasti súčasných vzdelávacích metód.„ 
Jane W. Hipolito, Ph.D., profesorka angličtiny a liberálnych štúdií, California State University, Fullerton


„Skúsenosti mojej dcéry na waldorfskej škole boli vzrušujúce a myseľ otvárajúce. Verím, že waldorf bude môcť slúžiť čoraz viac deťom.” 
Russell Schweickart, kozmonaut Apollo 9, NASA


„Získal som osobnú skúsenosť s viacerými waldorfskými žiakmi a môžem povedať, že prichádzajú omnoho viac než iní k uvedomeniu si a realizácii vlastného potenciálu.“ 
Joseph Weizenbaum, profesor na Massachusetts Institute of Technology MIT


„Vždy ma fascinoval film, ale až moje skúsenosti v škole Rudolfa Steinera ma podporili v tom, aby som herectvo nasledovala ako svoje povolanie. Je to škola slobodného ducha, ktorá podporuje kreativitu a individualizmus.“ 
Jennifer Aniston, herečka, bývalá waldorfská žiačka


„Ak by som mal dieťa, poslal by som ho do waldorfskej školy“ 
Saul Bellow (1915–2005), nositeľ Nobelovej ceny 1976


„Waldorfské vzdelávanie bolo mimoriadne úspešné pre môjho syna… Táto škola vykresľuje najlepšie kvality v mladých ľuďoch.“ 
Gilbert M. Grosvenor (1875–1966), bývalý prezident a predseda National Geographic Society


zweig„Bolo pre mňa nevyčísliteľným ziskom, keď som mohol stretnúť (v Rudolfovi Steinerovi) tú príťažlivú osobnosť,obklopenú mladými ľuďmi v priateľstve a bez dogmatizmu. V jeho vynikajúcom a hlbokom poznaní som videl skutočnú univerzalitu.“ 
Stefan Zweig (1881–1942), spisovateľ


„Steiner bol mimoriadny priekopník… a jeden z najväčších psychologických a filozofických vizionárov našej doby…„ 
Ken Wilber, autor „Integrálnej psychológie“


„Žiadny iný vzdelávací systém nedáva takú dôležitosť umeniu, ako waldorfské školské hnutie. Ešte aj matematika je prezentovaná umeleckým spôsobom a vztiahnutá k tancu, pohybu či kresbe, vôbec k dieťaťu ako celku. Čokoľvek môže byť urobené k pokroku tejto revolučnej pedagogickej idey, má nesmierny význam.“ 
Konrad Oberhuber, uznávaný expert na maliara Rafaela, predtým riaditeľ múzea Art Albertina vo Viedni, bývalý profesor umenia na Harvarde


tarkovskijSteiner nám ponúka pohľad na svet, ktorý zmysluplne popisuje človeka v duchovnej oblasti. Ak sa predtým dal svet popísať z materialistických pozícií a vysvetliť jeho zmysel na fyzikálne materiálnej báze, tak dnes to už možné nie je. Dnes potrebujeme iný pohľad, musíme vyvinúť náš duchovný potenciál a napokon si položiť otázky o zmysle života.„ 
Andrej Tarkovskij (1932–1986), ruský filmový režisér


comments powered by Disqus