Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Návšteva študentov v škole

Autor: Xénia Činčurová, učiteľ, 15.11.2019

Waldorfská škola je otvorená záujemcom o spoznávanie waldorfskej pedagogiky na vlastné oči. Minulý týždeň nás navštívila skupina vysokoškolských študentov, budúcich učiteľov, z Trnavskej univerzity a jedna zo študentiek nám poslala svoje vnímanie toho, čo videla.

Dobrý večer,

v prvom rade by som sa chcela poďakovať, že som mohla aspoň na chvíľu byť súčasťou Waldorfskej školy.

Na prax som prichádzala s veľkými očakávaniami, pretože tento koncept ma ihneď oslovil, ako som o ňom počula a sama som si prešla o málinko iným systémom výučby od toho štandardného, v rámci vzdelávania intelektovo nadaných žiakov.

Počas epochy som mohla byť na slovenčine u Veroniky. Úprimne, nikdy som tak záživný blok vyučovania slovenského jazyka nezažila. Oslovilo ma, že sa to úplne líši od štandardného vyučovania na štátnych školách, ktoré je pre žiakov len povinnosť, ktorú si treba odtrpieť a doniesť domov "nejaké" výsledky. Veľakrát práve to kvantum vedomostí nezanechá v žiakoch nič, pokiaľ v tom nevidia zmysel a nezapáli to v nich akýsi oheň.

Na vašich deťoch bolo vidieť motiváciu, snahu, nadšenie, sebapresadzovanie, ktoré počas celej výučby do toho vkladali. Ostala som očarená, keď som videla, aké sú deti zručné, samostatné, koľko vedomostí majú. Taktiež majú výborný prehľad, neboja sa prezentovať, povedať svoj názor pred celou triedou. Básne recitovali s radosťou, ovládali ich perfektne. Dávali do toho všetko, kus seba. (Stále spomínam na "nabiflenie sa" Maríny, kedy nás rad radom vyučujúci skúšal a každý sme tŕpli v lavici, kedy na nás príde rad)

V porovnaní s tým, čo som zažila na štátnej škole, kam som chodila ja, tak je to 100 a 1. Žiaci boli/sú neustále ustráchaní, hanbliví, nevedia poriadne vyjadriť, čo chcú, nedokážu si uceliť myšlienky a ťahá sa to s nimi aj ďalej v živote. U vás som s tým nevidela žiadny problém. 

Taktiež veľké plus za prínos žiačky z 9.ročníka, kedy prišla do triedy počas vyučovania, a na tému "rečnícky prejav" bezprostredne rozprávala žiakom nižšieho ročníka, aké má pre ňu vzdelanie význam, ako sa zlepšila, ako na sebe pracuje, ako veľmi sa snaží, a zároveň pobádala aj ostatných.

Rovnako som ostala prekvapená, koľko veľa činností sa počas epochy stihlo. Z každého rožka troška.

Veronike ďakujem za túto krásnu skúsenosť, kedy som mohla konečne po rokoch zažiť aj naozaj perfektne zvládnutú a záživnú slovenčinu.

Ďakujem ešte raz, že som mohla vidieť, ako to u vás funguje.

Zároveň ma aj mrzí, že som takúto školu neabsolvovala, pretože by som sa v tom určite našla.

Každopádne, do budúcna budem o tejto škole veľa premýšľať a svoje skúsenosti posuniem aj ďalej! :)

Prajem Vám všetkým veľa úspechov a pokračujte v tom, čo robíte, pretože to robíte vynikajúco!

S pozdravom,

Berenika Macáková

študentka TRUNI


comments powered by Disqus