Waldorfská škola v Bratislave

Vnútorný poriadok školy


Tu si môžete stiahnuť aktuálny vnútorný poriadok školy .


Formuláre na stiahnutie:

Ospravedlnenie žiaka zákonným zástupcom.   

Ospravedlnenie žiaka lekárom.   

Ospravedlnenie neskorého príchodu žiaka.   

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania.  
comments powered by Disqus