Waldorfská škola v Bratislave

Vnútorný poriadok školy


Tu si môžete stiahnuť aktuálny vnútorný poriadok školy.


Formuláre na stiahnutie:

Ospravedlnenie žiaka zákonným zástupcom.  

Ospravedlnenie žiaka lekárom.  

Ospravedlnenie neskorého príchodu žiaka.  

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania. 
comments powered by Disqus