Waldorfská škola v Bratislave

Rozvrh hodín a krúžkov

Časy vyučovacích hodín

  8.30 - 10.15  epocha
10.15 - 10.45  veľká prestávka
10.45 - 11.30  3. hodina  
11.40 - 12.25  4. hodina
12.35 - 13.20  5. hodina
13.30 - 14.15  6. hodina
14.15 - 14.45  obed
14.45 - 15.30  7. hodina


Milí rodičia,

zoznam krúžkov budeme priebežne aktualizovať.

comments powered by Disqus