Waldorfská škola v Bratislave

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín na šk. rok 2019/2020 nájdete tu


Časy vyučovacích hodín

  8.15 - 10.10  epocha (pre ročníky 1 - 6 sa epocha končí o 10.00, predĺženie do 10.10 sa týka len vyšších ročníkov)
10.10 - 10.25  veľká prestávka
10.25 - 11.10  3. hodina 
11.15 - 12.00  4. hodina
12.05 - 12.50  5. hodina
12.55 - 13.40  6. hodina
13.40 - 14.10  obed
14.10 - 14.55  7. hodina


comments powered by Disqus