Waldorfská škola v Bratislave

Učitelia a podporný tím

Zoznam pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy podľa ich kompetencií.

Mailová adresa každého pracovníka je v tvare: meno.priezvisko@iwaldorf.sk a zobrazí sa vám po kliknutí na každé meno.

Pedagogická oblasť

Triedni učitelia

 • Naša trieda: Soňa Sládková

Odborní učitelia

Klubisti

Iné pedagogické úlohy

 • Špeciálny pedagóg: Miroslava Heribanová
 • Pedagógovia v špeciálnej triede: Soňa Sládková,
 • Výchovný poradca: Eva Anjelová
 • Asistenti učiteľa: Kvetoslava Lacová, Jana Tobolová, Jana Karasová, Ľubica Marcinčinová, Katarína Horecká

Sociálno-právne vzťahy

Správa majetku, hospodárenie a zásobovanie

 • Koordinácia školy: Marian Brezovský
 • Starostlivosť o budovu a pozemok školy - Správca-školník: Juraj Hickievič
 • Príprava/výdaj jedla a jedáleň: PINO
 • Telocvičňa a športové plochy: Peter Polák
 • Upratovanie: Erika Hickievičová

  Mailová adresa každého pracovníka je v tvare: meno.priezvisko@iwaldorf.sk a zobrazí sa vám po kliknutí na každé meno.