Waldorfská škola v Bratislave

Učitelia a podporný tím

Zoznam pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy podľa ich kompetencií.

Mailová adresa každého pracovníka je v tvare: meno.priezvisko@iwaldorf.sk a zobrazí sa vám po kliknutí na každé meno.

Pedagogická oblasť

Triedni učitelia

Triedni učitelia

 • Naša trieda: Soňa Sládková

Odborní učitelia

Klubisti

Iné pedagogické úlohy

 • Špeciálny pedagóg: Miroslava Heribanová
 • Pedagógovia v špeciálnej triede: Soňa Sládková,
 • Výchovný poradca: Eva Anjelová
 • Asistenti učiteľa: Linda Chudá, Jana Tobolová, Jana Karasová, Ľubica Marcinčinová, Katarína Horecká

Sociálno-právne vzťahy

Správa majetku, hospodárenie a zásobovanie

 • Koordinácia školy: Marian Brezovský
 • Starostlivosť o budovu a pozemok školy - Správca-školník: Juraj Hickievič
 • Príprava/výdaj jedla a jedáleň: PINO
 • Telocvičňa a športové plochy: Peter Polák
 • Upratovanie: Erika Hickievičová
GDPR
Údaje o zodpovednej osobe na web stranke:

titul, Meno a priezvisko: Denisa Struňáková
email a tel. č.: ba@iwaldorf.sk, 02/20  28 30 20


  Mailová adresa každého pracovníka je v tvare: meno.priezvisko@iwaldorf.sk a zobrazí sa vám po kliknutí na každé meno.