Waldorfská škola v Bratislave

Učitelia a podporný tím

Zoznam pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy podľa ich kompetencií.

Mailová adresa každého pracovníka je v tvare: meno.priezvisko@iwaldorf.sk a zobrazí sa vám po kliknutí na každé meno.

Pedagogická oblasť

Triedni učitelia


Odborní učitelia

Klubisti


Školský podporný tím

Čo je Školský podporný tím (ŠPT) - informácie TU.

Členovia ŠPT Vás radi privítajú na individuálnych konzultáciách po dohode e-mailom. Jednotlivé e-mailové kontakty nájdete po kliknutí na príslušné meno.Sociálno-právne vzťahy


Správa majetku, hospodárenie a zásobovanie

  • Koordinácia denného chodu: Jiří Pukl
  • Starostlivosť o budovu a pozemok školy - školník: Juraj Hickievič
  • Príprava/výdaj jedla a jedáleň: PINO
  • Telocvičňa a športové plochy:
  • Upratovanie: Erika Hickievičová

GDPR

Údaje o zodpovednej osobe na web stránke:

titul, Meno a priezvisko: Denisa Struňáková
email a tel. č.: ba@iwaldorf.sk, 02/20  28 30 20


    Mailová adresa každého pracovníka je v tvare: meno.priezvisko@iwaldorf.sk a zobrazí sa vám po kliknutí na každé meno.