Waldorfská škola v Bratislave

Učitelia a podporný tím

Zoznam pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy podľa ich kompetencií.

Mailová adresa každého pracovníka je v tvare: meno.priezvisko@iwaldorf.sk a zobrazí sa vám po kliknutí na každé meno.

Pedagogická oblasť

Triedni učitelia

  • Naša trieda: Soňa Sládková

Odborní učitelia

Klubisti

Iné pedagogické úlohy

  • Špeciálny pedagóg: Miroslava Heribanová
  • Pedagógovia v špeciálnej triede: Soňa Sládková,
  • Výchovný poradca: Eva Anjelová
  • Asistenti učiteľa: Kvetoslava Lacová, Jana Tobolová, Jana Karasová, Ľubica Marcinčinová, Katarína Horecká

Sociálno-právne vzťahy

Správa majetku, hospodárenie a zásobovanie

    Mailová adresa každého pracovníka je v tvare: meno.priezvisko@iwaldorf.sk a zobrazí sa vám po kliknutí na každé meno.