Waldorfská škola v Bratislave

Ing. Tatiana Jozefíková.

tatiana.jozefikova@iwaldorf.sk

Tatiana Jozefíková

Kto som?

Pracujem v našej škole od roku 2005 na pozícii administratívno-hospodárskeho pracovníka a som súčasťou spravovania denného chodu školy. Ukončila som VŠE NHF v Bratislave a svoje ekonomické vedomosti spájam s vnútornou potrebou pracovať s ľuďmi, čo mi terajšia pracovná pozícia v plnom rozsahu umožňuje. Pochádzam z Horehronia z obce Pohorelá a do môjho rodného kraja sa v dovolenkovom čase veľmi rada vraciam. V Bratislave som zostala po skončení školy, tu som sa aj vydala a zamestnala.

Prečo som na waldorfskej škole?

Práve v období mojej materskej dovolenky sme spolu s manželom hľadali pre syna škôlku, kde by sa mohol cítiť dobre. "Náhody" sa pospájali a "waldorf" k nám prišiel, lepšie povedané my k nemu... Tu sa zrodil aj môj hlbší záujem o waldorfskú pedagogiku, pretože si myslím, že táto pedagogika nie je len o učiteľoch, ale vo veľkej miere vyžaduje aj pochopenie a záujem zo strany rodiča. A tak som postupne ako rodič vnikala do jej podstaty a snažila sa v súlade s ňou a v spolupráci s pedagógmi viesť syna až k momentu, kedy sa začne v plnej miere rozhodovať o svojom živote sám. Ten moment už prišiel a ja ostávam len pozorovateľom... 

Čím žijem?

Súčasťou môjho života je množstvo mimoškolských aktivít ako napr. jóga, ktorá ma po krôčikoch posúva v poznávaní seba samej i sveta okolo mňa, spev, ktorým zas poteším svoju dušu a v súčasnosti som taktiež študentkou vzdelávania Akadémie Raphael, ktoré je zamerané na rozvoj vlastnej osobnosti a získanie umeleckých zručností.  Samozrejme rada trávim voľný čas aj v kruhu svojej rodiny a pri sezónnych prácach v záhrade.

Moje vzory a inšpirácie?

Na tomto mieste by som mohla vymenovať viacero známych osobností, ale pre mňa sú vzorom ľudia, z ktorých mnohých denne stretávam, napr. v škole, medzi rodičmi, v rodine, medzi priateľmi. Asi by som ich teraz nemenovala. Už len stretnutie a rozhovory s nimi sú pre mňa obohatením a inšpiráciou.