Waldorfská škola v Bratislave

Stravovanie

STRAVOVANIE

Milí rodičia,

V školskom roku 2017/2018 nám bude stravu zabezpečovať firma PINO, s.r.o.

V minulom školskom roku sme sa Vám snažili vyjsť v ústrety a zaviedli sme elektronický systém objednávania a odhlasovania obedov a desiat Edupage, dostupný aj na mobilných aplikáciach.

Radi by sme Vás upozornili na to, že prvý školský deň, t.j. 4. 9. 2017 strava v školskej jedálni zabezpečená nebude.

V princípe systém objednávania a nahlasovania stravy (Edupage), pre obedy i desiaty, ostáva rovnaký ako minulý školský rok.

PRIHLASOVACIE ÚDAJE

Prosíme Vás, aby ste skontrolovali Vaše prihlasovacie údaje do systému Edupage. Prihlasovacie údaje z minulého šk. roka ostali platné. V prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich s prihlasovaním, prosíme, kontaktujte nášho admina: admin@iwaldorf.sk . Prosíme, nezabúdajte uvádzať: meno rodiča, meno dieťaťa, ročník, ktorý dieťa navštevuje a na ktorú adresu majú byť prihlasovacie údaje zaslané.

Prihlasovacie údaje pre prváckych rodičov budú zasielané v priebehu prvého školského týždňa. Prosíme Vás o trpezlivosť a dočasné využívanie tel. čísel.

ČIPY

Čipy vydané minulý školský rok platia i tomto školskom roku. Deťom, ktoré nastupujú do 5. ročníka, vydáme čipy v utorok 5.9.2017.

V prípade straty čipu, prosíme, kontaktujte kanceláriu školy.

KVALITA STRAVY

Otázky týkajúce sa kvality a množstva stravy, prosíme, smerujte priamo na dodávateľa stravy.

PLATBY

Vaše platby a kredit máte možnosť kontrolovať v systéme Edupage. Prosíme Vás, aby ste Vaše platby za  stravu uhrádzali najneskôr do 1. dňa daného mesiaca, za ktorý uhrádzate stravné. V rámci septembra budeme samozrejme tolerovať i neskoršie prichádzajúce platby.

PRVÝ STUPEŇ

Žiaci prvého stupňa NEBUDÚ mať čipy. Účet v on-line systéme Edupage mať budú. Na stravu v školskej jedálni budú prihlásení automaticky. Prosíme, rodičov tých žiakov, ktorí sa nebudú stravovať v jedálni, aby svoje dieťa odhlásili najneskôr 5. 9. 2017 cez elektronický systém, alebo telefonicky na tel. čísle : 0910 259 609

DRUHÝ STUPEŇ

Objednať stravu žiakom je možné už vopred cez elektronický systém, ako aj na tel. čísle: 0910 259 609
Žiakom 2. stupňa Waldorfská škola zapožičiava čipy, pomocou ktorých sa preukazujú, či a aký obed majú objednaný.

Čipy vydané minulý školský rok platia i tomto školskom roku. Deťom, ktoré nastupujú do 5. ročníka, vydáme čipy v utorok 5.9.2017.

Upozorňujeme, že stratu čipu je potrebné ihneď nahlásiť v kancelárii školy, aby sme ho mohli zablokovať. Vydanie nového čipu bude spoplatnené sumou 5 € a náhradný čip vydávame do 3 pracovných dní.

V nasledujúcich linkoch nájdete podrobnejšie informácie ku stravovaniu.

STRUČNÝ NÁVOD K SYSTÉMU EDUPAGE

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA OBED - video

INFORMÁCIE O PRIHLASOVANÍ/ ODHLASOVANÍ NA STRAVU A PLATBÁCH_PINO

comments powered by Disqus