Waldorfská škola v Bratislave

Stravovanie

Oznamy školskej jedálne.


V súvislosti so zmenami v oblasti financovania školského stravovania podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, prikladáme vzory záväznej prihlášky a odhlášky na stravu pre Vaše dieťa platnú od šk. roka 2022/2023 (každé dieťa na zvlášť prihlášku).

Odhláška zo stravovania

Zápisný lístok na stravovanie   (pdf )  (word


Prečítajte si pokyny školskej jedálne na rok 2022_23: (pokyny TU )
STRUČNÝ NÁVOD K SYSTÉMU EDUPAGE

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA OBED - video


comments powered by Disqus