Waldorfská škola v Bratislave

Stravovanie

PRECHOD NA NOVÝ SYSTÉM ADMINISTRÁCIE STRAVOVANIA

Milí rodičia,

na základe Vašich požiadaviek sme pred dvoma rokmi zmenili dodávateľa stravy. Aktuálne nám stravu zabezpečuje firma PINO, s.r.o..

V nasledujúcom školskom roku Vám opäť vychádzame v ústrety a zavádzame elektronický systém objednávania a odhlasovania obedov a desiat.

Radi by sme Vás upozornili na to, že prvý školský deň, t.j. 5. 9. 2016 strava v školskej jedálni zabezpečená nebude.

Obedové lístky z minulého školského roka, prosíme, odovzdajte označené ( meno, trieda dieťaťa) do školskej kuchyne počas prvého týždňa, kedy začne škola, t.j. 5. 9. - 9. 9. 2016. Keďže tieto obedové lístky sú ceninou, bude Vám výmenou za ne nahraný kredit do nového systému na účet Vášho dieťaťa.

PRVÝ STUPEŇ

Žiaci prvého stupňa NEBUDÚ mať čipy. Účet v on-line systéme mať budú. Na stravu v školskej jedálni budú prihlásení automaticky. Prosíme rodičov tých žiakov, ktorí sa nebudú stravovať v jedálni, aby svoje dieťa odhlásili najneskôr 5. 9. 2016 cez elektronický systém, alebo telefonicky na tel. čísle : 0910 259 609

DRUHÝ STUPEŇ

Objednať stravu žiakom je možné už vopred cez elektronický systém, ako aj na tel. čísle: 0910 259 609

Žiakom 2. stupňa Waldorfská škola zapožičia čipy, pomocou ktorých budú preukazovať, či a aký obed majú objednaný. Čipy budú žiakom vydané 5. 9. 2016 v škole. Upozorňujeme, že stratu čipu je potrebné ihneď nahlásiť v kancelárii školy, aby sme ho mohli zablokovať. Vydanie nového čipu bude spoplatnené sumou 5 EUR a náhradný čip vydávame do 3 pracovných dní.

Podrobnejšie informácie o stravovaní zasielame v nasledujúcom dokumente „ 2. Stravovanie – info“, ktorý nám poskytol náš dodávateľ stravy PINO, s.r.o.. Všetky informácie sú uvedené i na internetovej stránke www.waldorfskaskola.sk, kde sú pravidelne aktualizované.

STRUČNÝ NÁVOD K SYSTÉMU EDUPAGE

INFORMÁCIE O PRIHLASOVANÍ/ ODHLASOVANÍ NA STRAVU


comments powered by Disqus