Waldorfská škola v Bratislave

Stravovanie

Oznamy školskej jedálne.


V súvislosti s nadchádzajúcimi septembrovými zmenami v oblasti financovania školského stravovania, ku ktorým príde podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, prikladáme vzory záväznej prihlášky a odhlášky na stravu pre Vaše dieťa platnú od šk. roka 2019/2020 (každé dieťa na zvlášť prihlášku).

Zápisný lístok stravovanie

Odhláška zo stravovania


Nový oznam!  Prosím prečítajte si pokyny školskej jedálne na rok 2018_19:  POKYNY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE 

Základné informácie o stravovaní: STRAVOVANIE 2018_19 


STRUČNÝ NÁVOD K SYSTÉMU EDUPAGE

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA OBED - video


comments powered by Disqus