Waldorfská škola v Bratislave

Inkluzívna škola ako učiaca sa organizácia

S potešením Vám oznamujeme, že sme pre našu školu získali grant vo výške 169 713,19- EUR. Počas dvoch nasledujúcich rokov budeme jeho prostredníctvom realizovať najmä mimoškolské vzdelávacie aktivity, či už divadelné sústredenia a vystúpenia alebo vzdelávania učiteľov. Prostredníctvom grantu tiež materiálne zabezpečíme knižnicu školy a prefinancujeme nákup vybavenia a rekvizít na divadelné aktivity.

Klub učiteľov bádateľskej matematiky v pohybe a ekonomickej matematiky

Autor: Waldorfská škola, 20.12.2018

Klub učiteľov bádateľskej  matematiky v pohybe a ekonomickej matematiky  je klubom, kde učitelia so špecializáciu na matematiku budú uskutočňovať výmeny skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní - ekonomickú matematiku,… Pokračovať v čítaní

Klub IKT

Autor: Waldorfská škola, 20.12.2018

Zmyslom stretávania sa členov klubu  je  výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov s IKT a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní.Zápisnice zo stretnutí priladáme.Stretnutie klubu IKT 12. 11. 2019 (správa o činnosti klubu  )Stretnutie klubu IKT 22. 10.… Pokračovať v čítaní

Inkluklub

Autor: Waldorfská škola, 13.12.2018

Cieľom Inkluklubu je vzájomné zdieľanie skúseností pri deťoch v integrácii, spoločné učenie sa pedagógov. Tiež nastavovanie vhodných pracovných postupov, ktoré budú mať dopad na všetkých žiakov školy. 3.12.2018 Výberové konanie na pozíciu pedagóga pre účely realizácie projektu "Škola, ako… Pokračovať v čítaní

Klub učiteľov kreatívneho čítania a dramatiky

Autor: Waldorfská škola, 13.12.2018

Cieľom  Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky je vzájomné zdieľanie skúseností pri práci v triede. Prostredníctvom čítania a hrania chceme u detí dosiahnuť zvýšenie schopnosti porozumenia textu, zlepšiť schopnosť sebaprezentácie, vzájomnej komunikácie. Prostredníctvom divadla sa… Pokračovať v čítaní

Výberové konania

Autor: Waldorfská škola, 3.12.2018

10.12.2021 Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy (VK)15.2.2021 Výberové konanie - divadelná sála. (VK)3.12.2020 Výberové konanie - mzdový účtovník. (VK)25.7.2019 Výberové konanie na pozíciu učiteľ. (VK)12.3.2019 Výberové konanie na dodávateľa prenájmu divadelnej sály. (VK)3.3.2019 Výberové… Pokračovať v čítaní

Zverejňovanie

Autor: Waldorfská škola, 1.12.2018

Objednávky   Faktúry    Pokračovať v čítaní

Verejné obstarávanie

Autor: Waldorfská škola, 1.12.2018

1. kvartál 2021 (súhrnná správa TU  )2. kvartál 2021 (súhrnná správa TU  )4. kvartál 2021 (súhrnná správa TU  )3. kvartál 2020 (súhrnná správa TU )2. kvartál 2020 (súhrnná správa TU )1. kvartál 2020 (súhrnná správa TU )4. kvartál 2019 (súhrnná… Pokračovať v čítaní