Waldorfská škola v Bratislave

Klub učiteľov kreatívneho čítania a dramatiky

Autor: Waldorfská škola, 13.12.2018

Cieľom  Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky je vzájomné zdieľanie skúseností pri práci v triede. Prostredníctvom čítania a hrania chceme u detí dosiahnuť zvýšenie schopnosti porozumenia textu, zlepšiť schopnosť sebaprezentácie, vzájomnej komunikácie.

Prostredníctvom divadla sa budeme snažiť zlepšovať sociálnu klímu v triede a tým zlepšovať spoluprácu žiaka a učiteľa.


Zápisnice zo stretnutí prikladáme.

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 13.12.2018 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 20.12.2018 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 24.1.2019 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 7.2.2019 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 22.2.2019 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 7.3.2019 (správa o činnosti klubu)comments powered by Disqus