Waldorfská škola v Bratislave

Klub učiteľov kreatívneho čítania a dramatiky

Autor: Waldorfská škola, 13.12.2018

Cieľom  Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky je vzájomné zdieľanie skúseností pri práci v triede. Prostredníctvom čítania a hrania chceme u detí dosiahnuť zvýšenie schopnosti porozumenia textu, zlepšiť schopnosť sebaprezentácie, vzájomnej komunikácie.

Prostredníctvom divadla sa budeme snažiť zlepšovať sociálnu klímu v triede a tým zlepšovať spoluprácu žiaka a učiteľa.


Zápisnice zo stretnutí prikladáme.


Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 27. 5. 2021 (správa o činnosti klubu )

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 13. 5. 2021 (správa o činnosti klubu )

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 6. 5. 2021 (správa o činnosti klubu )

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 21. 1. 2021 (správa o činnosti klubu  )

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky  14. 1. 2021 (správa o činnosti klubu  )

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky  10. 12. 2020 (správa o činnosti klubu  )

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky  3. 12. 2020 (správa o činnosti klubu  )

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky  19. 11. 2020 (správa o činnosti klubu  )

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky  5. 11. 2020 (správa o činnosti klubu  )

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 15. 10. 2020 (správa o činnosti klubu )

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 1. 10. 2020 (správa o činnosti klubu )

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 17. 9. 2020 (správa o činnosti klubu )

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 10. 9. 2020 (správa o činnosti klubu )

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 5. 3. 2020 (správa o činnosti klubu )

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 13. 2. 2020 (správa o činnosti klubu )

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 6. 2. 2020 (správa o činnosti klubu )

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 30. 1. 2020 (správa o činnosti klubu )

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 9. 1. 2020 (správa o činnosti klubu )

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 12. 12. 2019 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 5. 12. 2019 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 28. 11. 2019 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 14. 11. 2019 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 17. 10. 2019 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 3. 10. 2019 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 26. 9. 2019 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 19. 9. 2019 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 13. 6. 2019 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 6. 6. 2019 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 23. 5. 2019 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 9. 5. 2019 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 11. 4. 2019 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 4. 4. 2019 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 21. 3. 2019 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 7. 3. 2019 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 22. 2. 2019 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 7. 2. 2019 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 24. 1. 2019 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 10. 1. 2019 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 20. 12. 2018 (správa o činnosti klubu)

Stretnutie Klubu učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 13. 12. 2018 (správa o činnosti klubu)


comments powered by Disqus