Waldorfská škola v Bratislave

Rada rodičov

V júni 2012 bola vytvorená nová Rada rodičov. Jej snahou je otvoriť väčšie možnosti pre rodičov k aktívnej participácii na činnosti a spolurozhodovaní školy. V súčinnosti s pedagogickým kolégiom, zamestnancami a správcom školy chce vytvoriť takú štruktúru školy, ktorá bude odrážať čo najviac „ducha školy“.

RR sa bude stretávať aspoň raz mesačne. Termín stretnutia je stanovený vždy v stredu 3. týždeň v mesiaci o 16,30 hod. v niektorej z voľných tried. O prípadných zmenách termínu ako aj témach RR budú rodičia informovaní v informatóriu WŠ. 

Zápisnicu z RR dostanú rodičia samostatným mailom.

Rada rodičov má otvorenú formu, vítaný je každý rodič, ideálne je aby každá trieda mala aspoň jedného svojho zástupcu. Týmto vyzývame všetkých rodičov, ktorí majú chuť pomáhať škole, že stále môžu prísť a aktívne sa zapojiť.

Predbežný zoznam členov RR, činnosti a pracovných skupiniek uvádzame nižšie. Tento zoznam je orientačný, stále sú vítaní rodičia do neobsadených ako aj už existujúcich skupiniek.    

Rada rodičov (RR) - zástupcovia jednotlivých tried na rok 2017/2018

Predseda RR: Martin Raček, martin.racek@marrac.eu

ročník
meno
priezvisko
mailová adresa
1. ročník
Alexandra
Zezulová
alexandra.zezulova@gmail.com
2. ročník
Ľubica
Marcinčinová
lmarcincinova@gmail.com
2. ročník
Viola
Texier
viola.texier@menkyna.com
3. ročník
Tomáš
Kollárik
inka.koscakova@hotmail.com
3. ročník
Martin
Raček
martin.racek@marrac.eu
4. ročník
Janka
Pančíková
jana.pancikova@veolia.com
4. ročník
Tomáš
Mydliar
mydliar@hotmail.com
4. ročník
Vladimír
Fintor
vfintor@hotmail.com
5. ročník
Dagmar
Sekelová
sekelova@hbreavis.sk
5. ročník
Ferdinand
Kolčák
ferdinand.kolcak@gmail.com
6. ročník
Zuzana
Sulková
zuzanasulkova@yahoo.com
7. ročník
Iveta
Dolečková
iveta.doleckova@centrum.cz

Pracovné skupiny RR

  • Sociálno – pracovná oblasť:
  • Stravovanie:
  • Kultúrno spoločenská oblasť:
  • Finančná rada: Viola Texier, Tomáš Mydliar, Vladimír Fintor


comments powered by Disqus