Waldorfská škola v Bratislave

Rada rodičov

Rada rodičov v školskom roku 2023/2024

Rada rodičov je iniciatívny a poradný orgán školy, ktorý presadzuje záujmy žiakov a rodičov, prináša podnety a návrhy. V Rade rodičov sú zastúpení rodičia naprieč triedami.

Členovia v školskom roku 2023/2024: Veronika Malgot, Katarína Schneiderová, Radomír Bučák, Edita Horňáková, Olívia Bratková, Katarína Štefanov, Lucia Patoprstá Polomská, Eduard Hogl, Illah van Oijen, Naďa Selecká, Kristína Bužeková.

Stanovy Rady rodičov 

Kompetencie Rady rodičov  

Kontakt: rr@iwaldorf.sk

História rady školy:

V júni 2012 bola vytvorená nová Rada rodičov. Jej snahou bolo otvoriť väčšie možnosti pre rodičov k aktívnej participácii na činnosti školy. V súčinnosti s pedagogickým kolégiom, zamestnancami a správcom školy chcela vytvoriť takú štruktúru školy, ktorá bude odrážať čo najviac „ducha školy“. 

RR mala v pláne stretávať sa aspoň raz mesačne. Termín stretnutia bol stanovený vždy na stredu 3. týždeň v mesiaci o 16,30 hod. v niektorej z voľných tried. O témach RR boli rodičia informovaní v Informatóriu WŠ. 


comments powered by Disqus