Waldorfská škola v Bratislave

Rada rodičov

Rada rodičov v školskom roku 2022/2023

Aktuálne intenzívne pracujeme na vytvorení novej Rady rodičov. V prípade záujmu o členstvo neváhajte kontaktovať pr@iwaldorf.sk 

História rady školy:

V júni 2012 bola vytvorená nová Rada rodičov. Jej snahou bolo otvoriť väčšie možnosti pre rodičov k aktívnej participácii na činnosti školy. V súčinnosti s pedagogickým kolégiom, zamestnancami a správcom školy chcela vytvoriť takú štruktúru školy, ktorá bude odrážať čo najviac „ducha školy“. 

RR mala v pláne stretávať sa aspoň raz mesačne. Termín stretnutia bol stanovený vždy na stredu 3. týždeň v mesiaci o 16,30 hod. v niektorej z voľných tried. O témach RR boli rodičia informovaní v Informatóriu WŠ. 

Rada rodičov má otvorenú formu, vítaný je každý rodič, ideálne je aby každá trieda mala aspoň jedného svojho zástupcu. Týmto vyzývame všetkých rodičov, ktorí majú chuť pomáhať škole, že stále môžu prísť a aktívne sa zapojiť. 

Od šk. roku 2018/19 rada rodičov nebola sformovaná tak aby bola funkčná. Iniciatíva rodičov v tomto procese je vítaná. V prípade záujmu vytvoriť radu rodičov kontaktujte pre ďalšie informácie triedneho učiteľa.


comments powered by Disqus