Waldorfská škola v Bratislave

Rada rodičov

V júni 2012 bola vytvorená nová Rada rodičov. Jej snahou je otvoriť väčšie možnosti pre rodičov k aktívnej participácii na činnosti a spolurozhodovaní školy. V súčinnosti s pedagogickým kolégiom, zamestnancami a správcom školy chce vytvoriť takú štruktúru školy, ktorá bude odrážať čo najviac „ducha školy“.

RR sa bude stretávať aspoň raz mesačne. Termín stretnutia je stanovený vždy v stredu 3. týždeň v mesiaci o 16,30 hod. v niektorej z voľných tried. O prípadných zmenách termínu ako aj témach RR budú rodičia informovaní v informatóriu WŠ. 

Zápisnicu z RR dostanú rodičia samostatným mailom.

Rada rodičov má otvorenú formu, vítaný je každý rodič, ideálne je aby každá trieda mala aspoň jedného svojho zástupcu. Týmto vyzývame všetkých rodičov, ktorí majú chuť pomáhať škole, že stále môžu prísť a aktívne sa zapojiť.

Predbežný zoznam členov RR, činnosti a pracovných skupiniek uvádzame nižšie. Tento zoznam je orientačný, stále sú vítaní rodičia do neobsadených ako aj už existujúcich skupiniek.    

Rada rodičov (RR) - zástupcovia jednotlivých tried na rok 2016/2017

Predseda RR: Martin Raček, martin.racek@marrac.eu

ročník
meno
priezvisko
tel.číslo
mailová adresa
1. ročník
Martin
Raček

martin.racek@marrac.eu
1. ročník
Tomáš
Kollárik

tkollarik@gmail.com
2. ročník
Jana
Pančíková

jana.pancikova@veolia.com
2. ročník
Inka
Koščáková
0910 672 286
inka.koscakova@hotmail.com
3. ročník
Dagmar
Sekelová
0905 299 395
sekelova@hbreavis.sk


4. ročník
Soňa
Hajtmanová
0949 183 024
soniafournier@post.sk

5. ročník
6. ročník
Hanka
Červenáková
0903 384 483
cervenakovci@upcmail.sk
6. ročník
7. ročník
Daniela
Nitonová
0904 483 670
daniela.nitonova@gmail.com
7. ročník
Erich
Šašinka
0905 250 124
erich.sasinka@eea.sk
8. ročník
Jaroslav
Mikulič
0903 259 267
jmikulic@assure.sk
8. ročník
9. ročník
David
Sulík
0902 359 806
suldav@centrum.sk
9. ročník
Xénia
Činčurová
0904 868 375
xeniacinci@gmail.com

Pracovné skupiny RR

  • Sociálno – pracovná oblasť: Inka Kaščáková, Hanka Červenáková
  • Stravovanie: Daniela Nitonová, Mojmír Lieskovský
  • Kultúrno spoločenská oblasť:
  • Finančná rada: Erich Šašinka, Jaroslav Mikulič


comments powered by Disqus