Waldorfská škola v Bratislave

Rada rodičov

Rada rodičov v školskom roku 2023/2024

Rada rodičov je iniciatívny a poradný orgán školy, ktorý presadzuje záujmy žiakov a rodičov, prináša podnety a návrhy. V Rade rodičov sú zastúpení rodičia naprieč triedami.

Členovia v školskom roku 2023/2024: Katarína Schneiderová, Radomír Bučák, Edita Horňáková, Olívia Bratková, Katarína Štefanov, Lucia Patoprstá Polomská, Eduard Hogl, Illah van Oijen, Naďa Selecká, Kristína Bužeková.

Kontakt: rr@iwaldorf.sk

História rady školy:

V júni 2012 bola vytvorená nová Rada rodičov. Jej snahou bolo otvoriť väčšie možnosti pre rodičov k aktívnej participácii na činnosti školy. V súčinnosti s pedagogickým kolégiom, zamestnancami a správcom školy chcela vytvoriť takú štruktúru školy, ktorá bude odrážať čo najviac „ducha školy“. 

RR mala v pláne stretávať sa aspoň raz mesačne. Termín stretnutia bol stanovený vždy na stredu 3. týždeň v mesiaci o 16,30 hod. v niektorej z voľných tried. O témach RR boli rodičia informovaní v Informatóriu WŠ. 


comments powered by Disqus