Waldorfská škola v Bratislave

Informatórium

Týždenník Informatórium rozposielame na e-mailové adresy rodičov a absolventov. Zahŕňa informácie bežného chodu a aktivít školy za aktuálne obdobie. Je určený predovšetkým pre rodičov našich žiakov.

Archív


Rok 2015/2016


Rok 2014/2015


Rok 2013/2014


Rok 2012/2013

comments powered by Disqus