Waldorfská škola v Bratislave

Informatórium

Týždenník Informatórium zahŕňa informácie bežného chodu a aktivít školy za aktuálne obdobie. Je určený predovšetkým pre rodičov našich žiakov.


Rok 2015/2016


Rok 2014/2015


Rok 2013/2014


Rok 2012/2013

comments powered by Disqus