Waldorfská škola v Bratislave

O waldorfskej pedagogike

Waldorfská pedagogika ako cesta ku kultúrnej a empatickej spoločnosti

Budúcnosť  ľudstva je v deťoch. Všetko nové vo svete, všetko tvorivé spočíva na individuálnom výkone  pre  spoločnosť, ale možnosti jednotlivca rozvinúť svoj vnútorný potenciál závisia na starostlivosti, ktorej sa mu dostáva od vychovávateľov a učiteľov. … Pokračovať v čítaní

Sloboda a autorita vo waldorfskej pedagogike

V priebehu historického vývoja sa sformovali dva druhy autority: autoritárstvo a liberálna (pedocentrická) výchova, ktoré predstavujú extrémne póly výchovy.Predstavme si obraz stromu, ktorý je od začiatku rastu priviazaný o rovný kôl. Strom rastie presne podľa kolu,… Pokračovať v čítaní

Ako sa u nás učia cudzie jazyky

Na našej škole sa v priebehu 9 rokov vyučujú 3 cudzie jazyky, pričom ich výber je daný jasným zámerom: predstaviť žiakom tri rôzne typy kultúr a postojov k svetu: -  anglosaský, vôľový,  ktorý zastupuje angličtina -  germánsky, rozumový, ktorý zastupuje… Pokračovať v čítaní