Waldorfská škola v Bratislave

Pohľad absolventov na waldorfskú školu

Autor: Xénia Činčurová, učiteľ, 28.4.2015

Často sa stretávame s otázkou, ako naši absolventi zvládajú prechod na strednú školu, ako sú pripravení, keď waldorfská škola má tak odlišný systém od ostatných škôl? V rámci projektu Podaj to ďalej sme oslovili posledné tri ročníky našich absolventov týmito otázkami:

 • Na akú strednú školu ste sa dostali?
 • V ktorom ročníku ste práve?
 • Ako sa cítite teraz na škole?
 • Ako ste si vybrali túto strednú školu?
 • Ste spokojný s výberom? Zodpovedá vašim predstavám?
 • Dostali ste sa na strednú školu, ktorú ste chceli?
 • Bolo pre vás náročné pripraviť sa na přijímačky na strednú školu?
 • Ako hodnotíte svoju pripravenosť základnou školou na stredoškolské štúdium? (výborne, priemerne, slabo)
 • Váš prospech na strednej škole sa zlepšil/zhoršil/ostal rovnaký ako na ZŠ?
 • V čom ste sa cítili pevne a isto na strednej škole? 
 • V čom ste pocítili neistotu na strednej škole?
 • Prekvapilo vás niečo na strednej škole?
 • Uvedomili ste si spätne niečo o waldorfskej základnej škole?
 • V čom ste pocítili odlišnosti medzi waldorfskou školou a strednou školou a ako  ich hodnotíte?
 • Čo pre vás znamenal triedny učiteľ na waldorfskej škole?
 • Čo spätne oceňujete na waldorfskom vzdelávaní?
 • Čo mu vyčítate?
 • Ako vidíte prechod od slovného hodnotenia k známkovému?
 • Pripravila vás waldorfská škola na vonkajší svet? Čím?
 • Máte „chuť“ učiť sa?
 • Čo vás najviac motivuje v učení?

Z ich odpovedí si môžete urobiť aj čiastkový obraz o stredných školách v Bratislave. Ich vyjadrenia publikujeme v plnom znení, jedinou úpravou bolo spojenie niektorých odpovedí do súvislého textu kvôli technicky náročnému spracovaniu vyjadrení, ktoré prišli bez pôvodných otázok. Najprv uvádzame jeden z textov, aby ste si urobili obraz o ankete. Pod ním nájdete tabuľku, ktorá sumarizuje len najdôležitejšie informácie z prieskumu, podrobnosti nájdete v konkrétnych textoch pod tabuľkou. Nesúlad waldorfskej chémie (CH), fyziky (F) a čiastočne biológie (Bi) s gymnaziálnym učivom I. ročníka je daný princípom WŠ prispôsobovať výber učiva veku dieťaťa a je jasne deklarovaný v školskom vzdelávacom programe.

ANKETA ABSOLVENTOV

(Andy) 

Na akú strednú školu ste sa dostali? V ktorom ročníku ste práve? Ako sa cítite teraz na škole? Gymnázium A. Einsteina. Druhý. Teraz je to už lepšie, iste sú aj “horšie” školy.

Ako ste si vybrali túto strednú školu? Bola blízko. A hlavne je to na gymnázium pomerne malá škola, čo mi  vyhovuje, lebo z tých obrích kolosov sa mi točí hlava.

Ste spokojný s výberom? Zodpovedá vašim predstavám? Z bezpečnostných dôvodov si nikdy nerobím nádeje a veľké očakávania, tak som nebol sklamaný. Teraz som si už asi zvykol, ale zo začiatku som bol šokovaný správaním a morálkou väčšiny žiakov.

Dostali ste sa na strednú školu, ktorú ste chceli? Ak ide o typ školy, som tam kde som chcel byť. Nevedel som vtedy ešte čo chcem ďalej robiť, no teraz už mám celkom jasno aj nad vysokou.

Bolo pre vás náročné pripraviť sa na prijímačky na strednú školu? Ťažká otázka… Môžem len pochváliť a poďakovať sa waldorfskej škole, že ma  pripravila na monitor. S minimom mojej námahy… A prijímačky sa preto nekonali.

Ako hodnotíte svoju pripravenosť základnou školou na stredoškolské štúdium? (výborne, priemerne, slabo) Ja si myslím, že som pripravený vynikajúco, nadštandardne. Len požiadavky na týchto stredných školách sú podľa mňa dosť pochybné a nemajú racionálny základ.

Váš prospech na strednej škole sa zlepšil/zhoršil/ostal rovnaký ako na ZŠ?Mám pocit, že sa tie čísla trochu zhoršili a pohybujem sa v trochu vyšších dimenziách ako na ZŠ, ale je to pohľad učiteľov.

V čom ste pocítili neistotu na strednej škole? Všetko je tu inak. Aj okienko v jedálni je po ľavej ruke a nie pravej… Horšie je, že tu nie som to, alebo tým, čím na ZŠ. Ako také postavenie žiaka, všeobecne.

V čom ste sa cítili pevne a isto na strednej škole? Ak sa zameriam na učivo, je to všetko, čo som zažil na vlastnej koži. Pokusy z chémie, fyziky a aj biológie. Doteraz mám odloženú tabuľku a obrovský trojuholník z geometrie, kedy som kreslil, vypočítaval a vypisoval tangens, sínus a kosínus pre každý stupeň. Na to sa dá len ťažko zabudnúť (na tú drinu), ale tým pádom aj na goniometrické funkcie. Alebo algebra a binomické vety ešte zo siedmeho ročníka, tie sa poloviaca z triedy učili ledva v deviatke a aj tak netušia, čo to je. Zvyšok to nevie doteraz.

Prekvapilo vás niečo na strednej škole? Prvé tri mesiace boli plné prekvapení, no skôr udivení a zamyslenia sa nad situáciami. Šokoval ma pohŕdavý postoj niektorých nemenovaných učiteľov k žiakom. Asi najväčšie prekvapenie bol zvonček, teda ak tie ruské turbíny tak môžem nazvať. Nevadí, že sa ten rámus spustí uprostred vety učiteľa, všetci a všetko sa zbalí a pritom sme nedoriešili, či sa tým Húnom podarilo vniknúť na naše územie alebo nie. K odpovedi na otázku či hodinu končí/začína učiteľ alebo zvonenie, som sa nedopracoval. Zatiaľ…

Uvedomili ste si spätne niečo o waldorfskej základnej škole? Zopár vecí som si uvedomoval ešte na základke, no ich pravý význam som pochopil až v tom krutom septembri. K tým základným by som dal ľudskosť, priestor na nápady a kreativitu, úžasní ľudia, príjemná, uvoľnená a priateľská atmosféra a prostredie.

V čom ste pocítili odlišnosti medzi waldorfskou školou a strednou školou a ako  ich hodnotíte?  Celé je to o prístupe a vzťahu žiak - učiteľ. Na SŠ máme zopár výnimiek v podobe učiteľov, ktorých by som si vedel predstaviť učiť na waldorfe. Konkrétne jedna učiteľka nemala problém sa pred nami otvoriť a brať nás za priateľov. Nie je plechový trezor, z ktorého sa nič nedostane von ani dnu. Môžeme jej dôverovať a na jej hodiny sa teší každý.

Čo pre vás znamenal triedny učiteľ na waldorfskej škole? Moju aktuálnu triednu nechcem uraziť, patrí k tým lepším čo sa zdržiavajú v triede a riešia problémy,a tak, ale cítim nejakú bariéru, ktorá na waldorfe nebola. Triedny na waldorfe je duch triedy, niekto, kto je tu stále a môžeme sa o neho oprieť, ktorý nás stále sprevádza a neopustí.

Čo spätne oceňujete na waldorfskom vzdelávaní? Nie sú to holé a suché fakty. Všetko dávalo zmysel a neraz sme si to mohli hmatateľne overiť a uveriť tomu. Súvislosti, pokusy…

Čo mu vyčítate? Asi nie som jediný, čo má isté problémy s chémiou. Celý predmet sa bral z úplne opačného konca, ako to chcú tí šátni. Ale neviem prečo od nás chcú rapotať nejaké rovnice výroby železa. Za dva roky sme stihli dva pokusy. Čo vyplýva z toho nášho prvého pokusu merania pH? Úprimne, netuším. Strkali sme papieriky do rôznych tekutín a písali sme s,i ako sa sfarbil. Koniec pokusu. Ak by tu náhodou niekomu niečo chýbalo, poskytnem kontakt na chemikárku.

Ako vidíte prechod od slovného hodnotenia k známkovému? Cítim sa ako talianska paradajka, ktorá prechádza kontrolou kvality. Sú nejaké všeobecné požiadavky, ale každý sme iný a čísel je len päť… podľa nich sa dá ohodnotiť asi len moja kadencia pri vymenúvaní bunkových organel. Ale mňa aj celkom zaujíma postoj učiteľa, motivovanie.

Pripravila vás waldorfská škola na vonkajší svet? Čím? Vonkajší svet nezaujíma väzbovosť atómov uhlíka v metáne. Preferujem praktické poznatky a hlavne také, ktoré som videl fungovať, aplikované v praxi, dotkol som sa ich, alebo som ich cítil. -Ja myslím, že ma pripravila.

Máte „chuť“ učiť sa? Nie. A hlavne ak ide o biflovačku pojmov a rozdelenia.

Čo vás najviac motivuje v učení? Neučím sa. Teda, veci čo ma bavia a považujem ich za dobré a praktické sa nemusím učiť, oni mi na hodine dávajú zmysel už ich viem. Kompletnosť a úpravu poznámok si udržiavam na waldorfskej úrovni aj naďalej a učebnice pre mňa akosi neexistujú. Keď sa blíži písomka typu biológia, slovenčina či dejepis, vezmem si zošit domov, snažím sa to so záujmom čítať. Nepýtajte sa ma , ako mi to ide.


TYP SŠ a 
ROČNÍK 
PRIPRAVENOSŤ
NA SŠ 
ISTOTA 
NA SŠ
NEISTOTA 
NA SŠ
OBRAZ WALDORFSKEJ 
ŠKOLY
TRIEDNY
UČITEĽ
PRIPRAVENOSŤ
NA ŽIVOT 
 MOTIVÁCIA
K UČENIU

Gymnázium
Einsteinová
II.


výborne,
aj medzery, ale ZŠ mi dala niečo omnoho dôležitejšie, chuť učiť sa
v zažití učiva na vlastnej koži (CH, F, Bi)

postavenie
žiaka na škole,
iná chémia teoretická miesto praktickej
ľudskosť, priestor na nápady a kreativitu, úžasní ľudia, príjemná, uvoľnená a priateľská atmosféra a prostredie 
duch

ktorý nás stále sprevádza a neopustí


pripravila  praktickými poznatkami 
praktické
poznatky sa nemusím učiť, oni mi na hodine dávajú zmysel 
Gymn. biling.
C. S. Lewisa
II.
výborne
okrem chémie
v spôsobe 
učenia sa
sústredenie
nič extra
schopnosti, ktoré inde nezískam nenahraditeľné vťahy s učiteľmi
mimoriadny prístup k učivu aj žiakom
znamenal
a znamená
veľa
áno
budúcnosť,
zmysel,
učenie pre
seba
 Spojená škola Fr. Assisi, II.  výborne SJ a matematika
menej CH a F
 bohatstvo vedomostí v ničom pekný priestor
trvalé vedomosti vďaka zážitkom
 
nie vodca
 áno, naučila ma, že neexistuje "nedá sa"spoznávanie
sveta,
rešpekt učiteľa
Gymn, biling.
Metodova, III.
 vynikajúco, len požiadavky SŠ neracionálnemoja myseľ, dôverujem jej a cením si sama sebaneosobnosť
školy
začlenenie
sa do skupín
oceňujem postoj a precíznosť učiteľov, estetiku prostredia,
vedie ku spoznávaniu seba samého a svojich osobných limitov, k láske k učeniu, k prírode, k okoliu a k láske ku sebe samému, k samotnej láske k životu
múdry kamarát,
venoval sa nám aj
po vyučovaní
 
 pocit šťastia,
naplnenia,
som si istá tým, že v živote dosiahnem všetky svoje ciele
vedomie, že vedomosti sú podstatné, túžba chápať svet, jeho zmysel, byť očitým svedkom jeho krás.
ktoré nikdy nie sú také hlboké, ako keď im porozumieme
Gymnázium 
F. G. Lorcu 
biling., II.
 dobre až výborne okrem chémiev komunikáciiv chémii hodnota divadla, ktoré sme hrali na WŠtriedny učiteľiný pohľad na svet, jedinečnosť na SŠ známky
Konzervatórium
hud.-dram.
 I.
výborne,
učenie kvôli sebe
 v pevnosti svojich názorovsám v sebe nie teórie, ale "manuál‘‘ na to, ako žiť, že máte premýšľať  ďalší člen rodinyáno, obrovskou kopou istoty že som dostal tú šancu byť, kým som
Gymnázium Grösslingova
I.
dnes už vidím, že nadpriemernedokážem sa pripraviť a spraviť to nadpriemerne
 zo skúšania pred tabuľou
 formovala môj postoj k životu, rozhľad,  rozvoj umeleckého cítenia  osoba, ktorá ma poznala lepšie ako rodičiatým, ako sme riešili problémy, fyzikou a chémiou v praxito, že mi horí za zadkom
Waldorfské lýceum v Prahe,
I.
výborne, štúdium nadviazalo na učivo ZŠvo zvyku na podobné školské prostredie   z češtiny kiež by bolo takých škôl viac,  vychováva lepších ľudí
opora, bezpečie, niekto komu na mne záleží rozhodne,  schopnosťou uvedomiť si svoje možnosti, rozoznávaním toho, čo je pre mňa vhodnéto, že učiteľ 

má chuť ma niečo naučiť, lebo ho to baví 

Gymnázium  Grosslingova,
 I.

v niečom výborne, v niečom priemerne a v niečom slabo


v TVv ústnom skúšaní,
v Ch, F, Bi
individuálnejší prístup, menej pozornosti niektorým predmetomkamarát, čo ma učí  neviem, to nie je úloha školypísomky a odpovede
Gymnázium C. S. Lewisa,
I.
SJ priemerne až výborne, cudzie jazyky slabo v ústnom prejave v akademickom vzdelaní, napr. angličtinavyrástol som tam na vankúšikoch, top vzťahy, možnosť učiteľov tvoriť svojské hodiny  poznal nás a vedel nám dať aj dobrú radu otvoreným prístupom k životu, duchovnou odolnosťouostatní ľudia a moja vášeň posunúť sa dopredu
Gymnázium sv. Uršule,
I. 
Výborne, s výnimkou AJ a zopár detailov
v CH a F  

vo veciach, ktoré som ja už vedela, a o ktorých väčšina ešte ani netušila

 
či budem stíhať, ale strach bol zbytočný hoci som ako  jej žiačka veľa hundrala,  pripravila ma na život, iný -  slobodnejší pohľad na život 

človek, ktorý nám vedel poradiť a ktorému sme sa mohli zdôveriť

 
viem naň hľadieť objektívnejšie, viem vystúpiť zo "škatuliek", odosobniť sakeď sa nám učiteľ snaží priblížiť 
Gymnázium Grosslingová,
I.
priemerne matematike som bola pred väčšinou triedy popredu s učivomF a CH trochu pozadu s učivombližšie medziľudské vzťahy      ?niekedy áno ale skôr nieznámky 
Waldorfské lýyceum v Prahe, I.  skôr výbornevo väčšine vecív češtine, nie viac než v slovenčineindividuálnejše
vzťahy

niečo ako vzdialená rodina

 
tým, že sme si veci, čo sme sa učili, aj vyskúšali úprimne, koniec
týždňa
Waldorfské lýceum v Prahe, I. dobre (absolvovala som len posledné 2 ročníky WŠ) neviem to pomenovaťstratila som oporu ktorú som mala v triednej domáckosť prostredia, prístup učiteľov, 

nejednotvárnosť, predmety ako eurytmia... učenie sa bez učebníc, zo živého výkladu, možnosť sa pýtať

psychická opora, osoba, ktorá si ma dokázala vážiťtým, že bola skutočná, že sme robili praktické veci a nečítali si učebnice veci, ktoré
ma
zauímajú, ktoré chcem vedieť,
ktoré plánujem/
mám šancu využiť 
ŠÚV Jozefa Vydru, I.   výbornena odborných hodinách, kde sme kresliliučitelia sa nám  nevenujú, v zložitejšom vysvetľovaníučitelia vždy vás pochopili, podporovali,  hľadali najlepšie riešenie, aby sme veciam porozumeli,
poznali nás najlepšie, zaujimali sa o nás  
   ?          ?      ? 
 ŠÚV Jozefa Vydru, I. určite        ?  neistotu som necítila, beriem školu skôr pasívneprístup učiteľov      ?   nedá sa  chuť tvoriť
Gymnázium biling. Česká,
III.  
 priemerne SJ, Mostatné predmety  krásne detstvo človek ktorý mal vždy čas  predmetmi, ktoré budem v budúcnosti potrebovať budúcnosť,
VŠ 
Gymnázium Ladislava Novomeského, III. výbornevo vedení si poznámok, schopnosti dobre sa pripravovať a učiť sa len na začiatkusom sa naučila dobre si robiť poznámky a hlavne spôsob premýšľanianiekoho, na koho som sa mohla spoľahnúťsystematickosť, v spôsobe rozmýšľania a v tom, ako sa sama môžem dopracovať k riešeniam a pochopiť aj náročné veci známky a množstvo vedomostí
ŠÚV Josefa Vydru, III. naučila ma učiť sa hlavne z výučby na hodinách suverénne zvládam aj nepríjemnejšie situácie, kde sa treba vynájsť vo vyjadrovaníiba minimálne ťažkosti sa adaptovať,
AJ 
nemám problém vystupovať pred verejnosťou, vďaka čítaniu príbehov počas vyučovania na waldorfe už od prvého ročníka zvládam výborne dejepisné učivá         ?ako bývalý žiak waldorfskej školy som velmi spokojný a nemenil by somvysnívaná škola
Gymnázium L. Novomeského,
III. 
 priemerne SJjazyky a CH   veľmi pekné a pohodové detstvo, WŠ  je skôr slobodná, ale snaží sa naučiť deti samostatnosti a zodpovednostipomocná ruka, vzor a priateľáno, chcela od nás, aby sme boli samostatní a zodpovední, aby sme vedeli samostatne a kreatívne tvoriťdobrý výsledok 
Pedagogická a sociálna akadémia, III.   pripavil ma n SŠ,  nemám waldorfu čo vyčítaťv humanitných odboroch  iba v spoznávaní nových ľudí  oceňujem najviac ľudský prístup druhí rodičia
(boli dvaja)
 celkový prístup pedagógov, ktorí mi dali do života veľa hodnôt známky a to, že sa nebudem musieť za seba hanbiť
Gymnázium Metodova , biling. III.priemerne, z niektorých predmetov výborneSJ, M najmä z nového spôsobu vyučovania škola, ktorá vás naučí aj iné veci, ako je poznanie samého seba či láska k prírode a svojmu okoliu, úžasní učitelia,  nikdy som nechcela chýbať, pretože som sa tam tešila , učitelia skôr kamaráti bolo zaujímavé sledovať písomné hodnotenie, a to ako v ňom vystihol povahu každého z násnaučila ma mať hodnoty, byť slobodná a všímať si ľudí a okolie, naučila ma robiť to, čo chcem a to čo ma baví dobrý pocit z toho, že sa stále prekonávam a napredujem
Gamča, III. SJ, M nadpriemerne, niektoré slabo M, SJ Ch, Ge, D prístup, zbytočné predmety, dlhé vyučovaniev nižších ročníkoch pre mňa znamenal celkom dosť gramotnosťou            ?


(Ema) Na akú strednú školu ste sa dostali? V ktorom ročníku ste práve? Ako sa cítite teraz na škole? Na Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa. V druhom. Práve rozmýšľam o 10 mesačnom štipendiu, ktoré nám naša škola ponúka, takže veľmi nerozhodne. Ale tak celkovo veľmi uvoľnene, aj keď máme veľa učenia.

Ako ste si vybrali túto strednú školu? Cez kamarátku a veľmi sa mi zapáčila.

Ste spokojný s výberom? Zodpovedá vašim predstavám?  Áno, som veľmi spokojná, presne zodpovedá mojim predstavám.

Dostali ste sa na strednú školu, ktorú ste chceli? Áno.

Bolo pre vás náročné pripraviť sa na prijímačky na strednú školu? Nie až tak ako som si myslela.

Ako hodnotíte svoju pripravenosť základnou školou na stredoškolské štúdium? (výborne, priemerne, slabo) Výborne (možno s výnimkou chémie)

Váš prospech na strednej škole sa zlepšil/zhoršil/ostal rovnaký ako na ZŠ? Zlepšil, ale nie oveľa.

V čom ste pocítili neistotu na strednej škole? V ničom nejak extra.

V čom ste sa cítili pevne a isto na strednej škole? V učení sa na látky na danej hodine bez nejakého veľkého učenia doma. Za toto vďačím waldorfu, ktorý ma naučil sústredenosti, ktorú veľmi intenzívne využívam.

Prekvapilo vás niečo na strednej škole? Možnosť zapnutých mobilov počas školy.

Uvedomili ste si spätne niečo o waldorfskej základnej škole? Schopnosti a vedomosti, ktoré mi dal waldorf nikde inde nezískam. Waldorf milujem a nikdy by som nedala svoje dieťa na inú školu. Vzťahy s našími bývalými učiteľmi sú nenahraditeľné a veľmi vzácne a je mi ľúto, že tam nechodím častejšie.

V čom ste pocítili odlišnosti medzi waldorfskou školou a strednou školou a ako  ich hodnotíte?  Najviac v prístupe k žiakom a vôbec k celému vzdelávaniu. (nehodnotím, čo je lepšie, len konštatujem)

Čo pre vás znamenal triedny učiteľ na waldorfskej škole? Znamenal aj znamená veľmi veľa, myslím si, že takýto vzťah nikde inde nenájdem.

Čo spätne oceňujete na waldorfskom vzdelávaní? Všetko.

Čo mu vyčítate? Menší dôraz na vedecké predmety, ako chémia a fyzika.

Ako vidíte prechod od slovného hodnotenia k známkovému? Neberiem to nijak tragicky.

Pripravila vás waldorfská škola na vonkajší svet? Čím? Áno pripravila a je mi ľúto, že som si to začala uvedomovať až v posledných dvoch rokoch.

Máte „chuť“ učiť sa? Áno.

Čo vás najviac motivuje v učení? Pohľad na budúcnosť, že to, čo robím má nejaký zmysel. Učím sa pre seba, nie pre druhých.


(Jano) Na akú strednú školu ste sa dostali? V ktorom ročníku ste práve? Gymnázium Matky Alexie.  V druhom.  

Ste spokojný s výberom? Zodpovedá vašim predstavám? Nie, nebol som spokojný a preto som prestúpil na Spojenú školu sv. Františka z Assisi. Očakával som, že G.M.A bude komornejšie gymnázium. Dúfal som v lepší kolektív, žiadal som, aby sme chodili na výlety, do divadiel... Ktoré mi samozrejme sľubovali, keď som sa sem hlásil.

Ako sa cítite teraz na škole? Na škole Františka z Assisi je mi naozaj úžasne. Učitelia tam majú energiu. Do školy nám chodí množstvo zaujímavých ľudí ako je Robert Roth a podobne.So spolužiakmi sa rád stretávam aj po škole, cez prestávky hráme rôzne spoločenské hry. Je tam výborný kolektív nadšených študentov. 

Ako ste si vybrali túto strednú školu? Myslím si, že cirkevné školy majú lepšiu úroveň ako štátne. Zaujala ma tým, že mi ponúkala množstvo mimoškolských aktivít.  Čakal som, že mi bude ukazovať svet, nielen ma o ňom učiť. Veci a skutočnosti tohto sveta a vôbec fyzikálne, chemické pokusy najlepšie pochopíme keď ich vidíme.

Dostali ste sa na strednú školu, ktorú ste chceli? Nie, pôvodne som chcel ísť na bilingválne gymnázium C.S. Lewisa.  Na ktoré chodil aj môj brat no nedostal som sa tam, kvôli tomu, že som nespravil prijímačky z anglického jazyka. Dúfal som, že ma príjmu, pretože by ma naučili hovoriť po anglicky, čo je dnes nevyhnutné. 

Bolo pre vás náročné pripraviť sa na prijímačky na strednú školu? Ako hodnotíte svoju pripravenosť základnou školou na stredoškolské štúdium? Nie, pani učiteľka Xénia Činčurová a Michal Klučka nás pripravili veľmi dobre. Problémy som pociťoval až keď som na strednú školu nastúpil a to najmä v chémií a fyzike.

Váš prospech na strednej škole sa zlepšil/zhoršil/ostal rovnaký ako na ZŠ? Zhoršil, ale nemyslím si, že je to vina waldorfskej školy. Ona a učitelia v nej nám jednoducho dávali iné hodnoty ako sú známky a som im za to nesmierne vďačný. Vďaka tomu, že ich mám, som niekým, kto si dokáže obhájiť svoje stanovisko.

V čom ste pocítili neistotu na strednej škole? V ničom.

V čom ste sa cítili pevne a isto na strednej škole? Keď som učiteľom povedal, že som chodil na waldorfskú školu, tak ich reakcie boli vždy negatívne, no ja som si bol vždy istý v tom, že waldorská škola ma neskutočne obohatila.

Prekvapilo vás niečo na strednej škole? Jedine pasivita učiteľov, hodiny boli nezáživné a žiaci akoby boli vzduch pre učiteľa. Vôbec si v nás nedokázali udržať takú zdravú zvedavosť, naopak ju potlačovali nudnými poučkami.

Uvedomili ste si spätne niečo o waldorfskej základnej škole? Na waldorfskú školu spomínam veľmi často a neustále čerpám z „vedomostí“, ktoré mi dala.

V čom ste pocítili odlišnosti medzi waldorfskou školou a strednou školou a ako  ich hodnotíte?  Najmä v učiteľoch a priestoroch až keď som odišiel z waldorfu, tak som si uvedomil, aký je dôležitý priestor, v ktorom sa učím. To, že steny boli obložené drevom a vymaľované rôznymi farbami, neskutočne ovplyvňovalo moje pocity, ale to som si vtedy vôbec neuvedomoval.  

Čo pre vás znamenal triedny učiteľ na waldorfskej škole? Bol to niekto, kto udržiaval chod triedy, ale nebol to vodca, pretože o všetkom sa s nami rozprával, ale zároveň som pociťoval, že ho potrebujeme stále menej a menej. Najmä pri divadle, pri ktorom sme sa stávali stále samostatnějšími, a tak to má byť.

Čo spätne oceňujete na waldorfskom vzdelávaní? To, že keď som sa vrátil zo školy, vedomosti, ktoré som sa v nej naučil, mám stále v hlave, a to preto, že som sa s nimi zžil videl som ich, mohol som ich „chytiť.“

Čo mu vyčítate? Nič.

Ako vnímate prechod od slovného hdnotenia k známkam? Zle. Myslím si, že slovné hodnotenie odpovedá na otázku: „prečo?“ A to je tá najdôležitejšia otázka na svete. Keď si niekto pozrie známky, povie mu to len, že tento študent je lepší a tento horší. Ako ale toto môže pomôcť? Vyrieši to nejaký problém? Myslím si, že nie, dokým sa nespýtame otázku „prečo?“

Pripravila vás waldorfská škola na vonkajší svet? Čím? Pripravila ma najlepšie, ako len mohla. To len vďaka tomu, že ma do sveta hodila. Dali mi do ruky dláto a povedali, urob varechu a ja som ju urobil. Jednoducho ma naučila nehovoriť „to sa nedá“, túto vetu odstránila z môjho slovníka.

Máte „chuť“ učiť sa? Nie. Mám chuť spoznávať svet a nie učiť sa poučky s učebníc.

Čo vás najviac motivuje v učení? Väčšinou to je učiteľ. Ak ma rešpektuje, ak so mnou jedná ako s rovnocenným. Keď mi povie, prečo sa to oplatí naučiť sa. Neznášam, keď učiteľ povie, že niečo je biflovačka, pretože to je blbosť! Každá vec sa dá pochopiť. A keď ju pochopíte, už sa ju neučíte, proste ju viete. 

(Kristína) Na akú strednú školu ste sa dostali? V ktorom ročníku ste práve?Ako sa cítite teraz na škole? Teraz som študentkou na bilingválnom gymnáziu Metodova.Som v treťom ročníku. Na škole sa cítim dobre. Mám ale pocit, že mi neposkytuje všetko, čo by som ako mladý dospievajúci človek potrebovala. Nedáva nám takmer žiadnu voľnosť  či  priestor na prejavenie svojej individuality, či rozvoj osobnosti.

Ako ste si vybrali túto strednú školu? Pred výberom strednej školy som mala zopár kritérií. Jedným z nich bolo, aby to bola skutočne hodnotná škola. Tým myslím to, aby mi poskytovala dobré vzdelanie a aby bola náročná. Nechcela som sa uspokojiť s klasickým gymnáziom, i keď nič proti nemu. Ja len jednoducho patrím k ľuďom, ktorí sú radi na seba z času na čas naozaj nároční.

Ste spokojný s výberom? Zodpovedá vašim predstavám? S výberom som nadmieru spokojná. Niekedy sa ma spolužiaci pýtajú, či by som najradšej neodišla, že oni hej. Ja ale nie. Je to hrboľatá cesta, s cieľom zatiaľ v diaľavách. Ale som toho názoru, že stojí za to. Čo sa týka predstáv, tie som na začiatku veľmi nemala. Nevedela som, čo mám čakať, tak som radšej ani nič neočakávala. Je pravda, že som sa trochu obávala, akých ľudí stretnem, čo učitelia. Tí sú ale, ako som zistila, normálnymi ľuďmi a dá sa s nimi dobre vychádzať.

Dostali ste sa na strednú školu, ktorú ste chceli? Áno, dostala bez problémov.

Bolo pre vás náročné pripraviť sa na přijímačky na strednú školu? Na túto otázku neviem odpovedať objektívne. Na prijímačky ako také som sa vôbec cielene nepripravovala. Pravdou ale je, že v ten istý rok som bola súčasťou testovania menom monitor, a na ten som sa pripravovala veľmi dlho a pilne. Bez týchto príprav by možno bolo bývalo všetko inak.

Ako hodnotíte svoju pripravenosť základnou školou na stredoškolské štúdium?(výborne, priemerne, slabo) Výborne. Je síce pravda, že po nástupe na strednú školu som mala v niektorých predmetoch medzery, avšak základná škola mi dala niečo omnoho dôležitejšie, chuť sa učiť. Preto som to rýchlo dobehla a už v prvom ročníku boli moje výsledky nadpriemerné.

Váš prospech na strednej škole sa zlepšil/zhoršil/ostal rovnaký ako na ZŠ? Môj prospech na strednej škole ostal rovnaký.

V čom ste pocítili neistotu na strednej škole? Neistotu na strednej škole som pocítila v začlenení sa do skupiny. Okrem toho, bolo pre mňa mnoho vecí úplne nových. Cítila som, a dodnes pociťujem, pri vstupe do školy istú neosobnosť, ktorá ma zneisťuje.

V čom ste sa cítili pevne a isto na strednej škole? Na strednej škole sa cítim pevne a isto jedným - svojou mysľou. Dôverujem jej a cením si sama seba. Na základnej škole ma naučili, že mám hodnotu. A z tohto vedomia budem ťažiť celý svoj život.

Prekvapilo vás niečo na strednej škole? Nemôžem povedať že ma to prekvapilo, lebo som to trochu aj očakávala, ale že ma niekedy zaráža to, ako si ľudia necenia mnoho vecí. Častokrát sa mi do uší dostanú posmešné vyjadrenia o čomkoľvek. Nebudem ich konkretizovať, lebo to nie je podstatné. Totižto už v samej podstate posmešnosť považujem za niečo, čomu by sa ľudia mali vyhýbať. Najmä, ak sú učiteľmi. Tak isto ma prekvapilo množstvo písomiek, ktoré sme schopní napísať za jeden týždeň.

Uvedomili ste si spätne niečo o waldorfskej základnej škole? Áno, uvedomila som si mnoho vecí. Začínam rozumieť mnohým drobnostiam, ktoré sme každodenne vykonávali (napr. prekríženie si rúk na hrudi pred začatím hodiny). To je ale iba jednou z vecí. Predovšetkým si uvedomujem hodnotu waldorfských učiteľov a vecí, ku ktorým sa nás snažili viesť. Patrí im za to všetko neskutočná vďaka a obdiv. Myslím to vážne. Bude to znieť asi trochu smiešne, ale až sa mi rinú slzy do očí, keď ich spätne porovnám s terajšími učiteľmi. Dala by som veľmi veľa za to, keby som si mohla prežiť aspoň ešte jeden deň na waldorfskej škole v ich spoločnosti, pod ich vedením.

V čom ste pocítili odlišnosti medzi waldorfskou školou a strednou školou a ako  ich hodnotíte? Odlišností je naozaj veľmi veľa. Jednak priestor, ktorý škola ponúka. Môže sa to zdať ako nedôležité, lebo veď predsa v škole ide iba o nadobúdavanie vedomostí, nie? Ale to nie je podľa mna tak celkom pravda. Ak je priemerná mládež vystavená nehostinným podmienkam, rýchlo môže nadobudnúť pocit, že sa dostala na nesprávne miesto, kde nič nefunguje, kde nič nemá hodnotu. A keď nič naokolo nemá hodnotu, majú ju potom vlastne tie vedomosti? Na niečo podobné som mnohokrát myslela počas hodín, keď učiteľ písal na rozpadávajúcu sa a zašmudlanú tabuľu obyčajnou bielou kriedou, ani sa to po ňom nedalo poriadne čítať. Kde sú farby? Kde je zmysel, úcta? Časom som ale pochopila o tomto stredoškolskom svete mnoho vecí. Mládež chce mať od všetkého pokoj, je im jedno čo sa ´´deje na tabuli´´. Učiteľ tým čast krát stráca motiváciu, nie je dostatočne oceňovaný. Je to podľa mňa veľmi smutné. Je to však tak trochu začarovaný kruh a ťažko povedať, kde začína. Zaujímalo by ma jedno. Kde sa u ľudí naokolo podel záujem o krajší, múdrejší, chápavejší a hodnotnejší svet? To bohužiaľ neviem. Ale jedno viem isto, keď ma moje kroky zavedú za brány waldorfskej školy, kúsok takého sveta tam vždy nájdem.

Potom by som mohla ďalej dlho rozprávať o učiteľoch, ktorí sú dobrými vzormi nie len pre mladých ľudí, ale podľa môjho by sa od nich mohli čo-to priúčať aj mnohí dospelí. Sú chápaví, láskaví, ochotní, priateľskí. Mala som pocit, že za nimi môžem ísť s akoukoľvek mojou myšlienkou či problémom, a vždy si ma vypočujú a budú mi chcieť pomôcť. Teraz mám taký pocit len sotva. Učiteľov na základnej škole som si jednoducho vážila, lebo som cítila, že oni si vážia mňa.

Ďalej by som poznamenala, že waldorfské deti sú vedené k prírode, a toto v dnešnej dobe vo svete veľmi chýba.

Čo pre vás znamenal triedny učiteľ na waldorfskej škole? V prvom stupni bol akýmsi múdrym kamarátom, ktorý ale vedel zvýšiť hlas, keď bolo treba a dať veciam poriadok. Mimo vyučovacích hodín s nami spieval, nacvičoval rôzne predstavenia, dokonca z času na čas pre nás sám vymyslel nejakú pesničku. Sedávali sme mu na kolenách a dokonca nás raz pozval ku sebe domov. Veľa toho o nás vedel a z času na čas nám aj on prezradil niečo o sebe. Povedala by som, že napriek príležitostným nezhodám sme boli dobrým týmom.

Na druhom stupni sme boli nútení mu začať vykať a pred meno mu zakaždým vložiť ´´pán učiteľ´´. Povedala by som, že sa zmenou oslovenia trochu zmenilo aj jeho postavenie, ale náš vzťah ku nemu ostal rovnaký, i keď s nami trávieval menej času – na mnohých hodinách ho vystriedali iní učitelia.  Spomínam si naňho ako na úžasného človeka, ktorý nám s úsmevom hrával na gitare, ktorý bol spravodlivý, múdry a vážený. Je až podivuhodné, že napriek familiárnosti, ktorá medzi nami vládla, bol pre nás vždy vrcholom autority. Doteraz mi nie je celkom jasné, ako sa mu to podarilo.

Čo spätne oceňujete na waldorfskom vzdelávaní? Predovšetkým oceňujem postoj a precíznosť učiteľov. Neviem čo je o vzdelávaní takéhoto typu v knihách, ale myslím si, že waldorfská pedagogika vedie aj ku spoznávaniu nie len sveta, ale aj ku spoznávaniu seba samého a svojich osobných limitov. Deti, okrem iného, vedie ku láske k učeniu, k prírode, ku okoliu a k láske ku sebe samému. Predovšetkým mám ale možno trochu zvláštny pocit, že ma táto škola naučila aj k samotnej láske k životu.

Čo mu vyčítate? Niekedy som mala dojem, že niektorí učitelia si neboli schopní vytvoriť potrebnú autoritu.

Ako vidíte prechod od slovného hodnotenia k známkovému? Vidím to tak, že hodnotenie pomocou známok nemusí byť vždy objektívne. Chápem ale to, že v takej forme v akej školstvo je, by bolo učiteľom len veľmi zaťažko hodnotiť žiakov slovne. Žiakov je na školách zväčša veľmi veľa, a niektorí učitelia majú problém si aj zapamätať meno, nie to ešte spoznať každého jednotlivca osobne a podať o ňom objektívnu správu.

Pripravila vás waldorfská škola na vonkajší svet? Čím? Je pravda, že sa niekedy v spoločnosti ľudí, čo nechodili na tú istú školu ako ja, cítim trochu iná. Mám pocit, že majú trochu iné hodnoty než ja. Nič si ale z toho nerobím, pretože ja sa cítim šťastná a naplnená a som si istá tým, že v živote dosiahnem všetky svoje ciele.

Máte „chuť“ učiť sa? Áno, túto chuť zväčša mám.

Čo vás najviac motivuje v učení? V učení ma najviac motivuje vedomie, že vedomosti sú podstatné. Rada by som raz všetko na tomto svete pochopila a obsiahla tak celý jeho zmysel a bola očitým svedkom jeho krás, ktoré sú síce prítomné aj bez vedomostí, ale nikdy nie sú také hlboké, ako keď im porozumieme.


(Nikola) Na akú strednú školu ste sa dostali? V ktorom ročníku ste práve? Ako sa cítite teraz na škole? Navštevujem španielske bilingválne gymnázium F. G. Lorcu v Podunajských Biskupiciach. Som v druhom ročníku päťročného štúdia. Na škole je príjemná atmosféra a necétim sa tam o nič viac nepríjemnejšie ako hocikto iný v každej inej škole.

Ako ste si vybrali túto strednú školu? Prostredníctvom internetovej stránky školy.

Ste spokojný s výberom? Zodpovedá vašim predstavám? Áno, hoci štúdium v cudzom jazyku je náročné.

Dostali ste sa na strednú školu, ktorú ste chceli? Áno.

Bolo pre vás náročné pripraviť sa na prijímačky na strednú školu? Nie, prijímacie skúšky boli na prijateľnej úrovni obtiažnosti. Boli tvorené štandardnými - jednoduchými otázkami z matematiky, gramatiky a literatúry a taktiež slovnými a kreatívnymi úlohami, ktoré určujú Vaše predispozície na štúdium v cudzom jazyku.

Ako hodnotíte svoju pripravenosť základnou školou na stredoškolské štúdium? (výborne, priemerne, slabo) Dobre, až vyborne v predmetoch: slovenský jazyk, anglický jazyk, fyzika a matematika. Solídne v predmetoch: dejepis, biológia. Veľmi slabo v predmete chémia, ktorý sa zamieraval skôr na experimenty a ukážky v praxi, koré nie sú náplňou hodín chémie v prvých ročníkov gymnázií.

Váš prospech na strednej škole sa zlepšil/zhoršil/ostal rovnaký ako na ZŠ? Prospech  sa z pohľadu stredných škôl oproti ZŠ zvykne zhoršíiť.

V čom ste pocítili neistotu na strednej škole? Napr. hodiny chémie (predošlá otázka)

V čom ste sa cítili pevne a isto na strednej škole? Hodiny matematiky, angličtiny, informatiky, dejepisu, geografie, telesnej výchovy samozrejme a aj v celkovej komunikácií s učiteľmi či inými žiakmi.

Prekvapilo vás niečo na strednej škole? Práve komunikácia študent - profesor sa mi zdala často prekvapivo priateľská  a priama.

Uvedomili ste si spätne niečo o waldorfskej základnej škole? Ako boli niektoré hodiny a učitelia prínosní a niektoré veci naopak zbytočné. Ak mám byť konkrétny, tak najlepšiu úroveň mali hodiny spánom učiteľom Klučkom a s pani učiteľkou Činčurovou. Na opačnej strane – nerozumel som napríklad významu predmetu Práce na pozemku.

V čom ste pocítili odlišnosti medzi waldorfskou školou a strednou školou a ako  ich hodnotíte? V niektorých veciach je to ťažké porovnať. Napríklad vzťah medzi učiteľmi a žiakmi samozrejme nemôže byť taký familiárny. Každopádne nič čo by človeka nejak zvlášť nepríjemne prekvapilo.

Čo pre vás znamenal triedny učiteľ na waldorfskej škole? Triedneho učitela.

Čo spätne oceňujete na waldorfskom vzdelávaní? Perfektná skúsenosť, na ktorú si spomeniete je napríklad divadlo, ktoré nacvičujú deviataci.

Čo mu vyčítate? Občas málo odborný prístup učitelov.

Ako vidíte prechod od slovného hodnotenia k známkovému? Na ZŠ to nebola taká katastrofa, keďže hodnotenie bolo naďalej mierne.

Pripravila vás waldorfská škola na vonkajší svet? Čím? Snáď som získal iný pohľad na svet, ako iní absolveti základných škôl. Mať v základe vzdelania niečo výnimočné je vždy prínosom, čo je tiež dôvod prečo som si vybral špaielsky jazyk.

Máte „chuť“ učiť sa? Každý má chuť učiť sa to, čo ho baví.

Čo vás najviac motivuje v učení? Možno to nie je požadovaná odpoveď, ale na strednej škole sú to hlavne známky.


(Laura) Navštevujem Súkromné bilingválne gymnázium Česká 10 a som v treťom ročníku. Na škole sa cítim dobre. Chcela som navštevovať anglické bilingválne gymnasium, a tak som ho našla na internete a zapáčilo sa mi toto. S výberom som viac-menej spokojná, ale trošku ľutujem že som si nevybrala nemecké gymnázium, ale dostala som sa na školu, ktorú som si vybrala.

S matematikou a slovenčinou nebol problém, ale na angličtinu som sa musela pripravovať samoštúdiom. Cítila som sa pripravená priemerne, respektíve v matematike a slovenčine výborne, ale v  ostatných predmetoch slabo. Môj  prospech ostal približne rovnaký ako na ZŠ. Neistotu som pocítila v geografii, v nemčine, dejepise a aj v ostatných predmetoch okrem matematiky a slovenčiny, kde som sa cítila naopak silná.

Na novej škole všetko bolo úplne iné. Na waldorfskej sme prežili krásne detstvo, ale teraz musíme naplno makať. Triedny učiteľ pre mňa znamenal veľa, človek ktorý mal vždy čas, keď sme niečo potrebovali. Najmenší problém mám so známkovaním.

A či vyčítam niečo waldorfskej škole? Ani veľmi nie. Na život ma pripravila tými predmetmi, ktoré budem v budúcnosti potrebovať, ostatnými ani nie. K učeniu ma motivuje budúcnosť, vysoká škola, na ktorú sa chcem dostať


(Karolína) Na akú strednú školu ste sa dostali? V ktorom ročníku ste práve?  Ako sa cítite teraz na škole?Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2V treťom. Dobre, hlavne preto, že ako trieda sme dobrý kolektív .

Ako ste si vybrali túto strednú školu? Chcela som ísť na gymnázium, môj otec chodil na túto školu, preto som o nej veľa vedela a tiež rozhodla blízkosť školy k môjmu domu.

Ste spokojný s výberom? Zodpovedá vašim predstavám? Som celkom spokojná, mojim predstavám úplne nezodpovedá, ale zvykla som si tu.

Dostali ste sa na strednú školu, ktorú ste chceli? Áno.

Bolo pre vás náročné pripraviť sa na prijímačky na strednú školu? Nemala som ich, na prijatie sa brali známky zo ZŠ a Testovania 9.

Ako hodnotíte svoju pripravenosť základnou školou na stredoškolské štúdium?(výborne, priemerne, slabo) Hodnotím ho výborne, aj keď som sa často som sa na začiatku 1. ročníka stretla s názorom učiteľov o nejakom učive, že ho mám vedieť zo ZŠ, aj keď sme to na ZŠ nebrali (hlavne z oblastí chémie a fyziky).

Váš prospech na strednej škole sa zlepšil/zhoršil/ostal rovnaký ako na ZŠ? Zostal prevažne rovnaký.

V čom ste pocítili neistotu na strednej škole? Zo začiatku som sa obávala ako si zvyknem na nový systém, no po cca mesiaci som sa do toho dostala a neistotu som už nepociťovala.

V čom ste sa cítili pevne a isto na strednej škole?Vo vedení poznámok, schopnosti dobre sa pripravovať a učiť sa.

Prekvapilo vás niečo na strednej škole? Ani veľmi nič, čakala som, že bude ťažšia a bude toho viac.

Uvedomili ste si spätne niečo o waldorfskej základnej škole? Áno, že som sa naučila dobre si robiť poznámky, čo je dôležité a hlavne spôsob premýšľania.

V čom ste pocítili odlišnosti medzi waldorfskou školou a strednou školou a ako ich hodnotíte? Na SŠ je samozrejme vyššia náročnosť, viac sa treba učiť ale hlavne aj pochopiť veci. Ďalej odlišnosť v tom, že to tu nie je vedené systémom epôch a musím sa presúvať po celej škole z hodiny na hodinu.

Čo pre vás znamenal triedny učiteľ na waldorfskej škole? Znamenal niekoho, na koho som sa mohla spoľahnúť pri riešení nejakých školských problémov.

Čo spätne oceňujete na waldorfskom vzdelávaní? Spomínala som v iných otázkach.

Čo mu vyčítate? Chýbali mi základy niektorých predmetov (chémia, fyzika, z časti aj matematika)

Ako vidíte prechod od slovného hodnotenia k známkovému? Známky nie vždy ukážu schopnosti a vedomosti žiaka, preto sa mi viac páčilo slovné hodnotenie. Nemala som však problém prispôsobiť sa známkovému hodnoteniu.

Pripravila vás waldorfská škola na vonkajší svet? Čím? Pripravila ma v systematickosti (nie len učenia), v spôsobe rozmýšľania a v tom, ako sa sama môžem dopracovať k riešeniam a pochopiť aj náročné veci.

Máte „chuť“ učiť sa? Niekedy áno, niekedy nie, záleží u mňa skôr od naladenia.

Čo vás najviac motivuje v učení?Asi to budú dobré známky a v predmetoch, ktoré ma bavia aj to, aby som vedela čo najviac.


(Michal) Som žiakom tretieho ročníka na mojej vysnívanej škole ŠÚV Josefa Vydru, na ktorú som sa vďaka dlhodobej príprave dostal bez problémov. Mal som iba minimálne ťažkosti sa adaptovať v systéme normálneho známkovania. To, čo som sa naučil na waldorfe, plne využívam. Ako napríklad aj pracovať s učebnými textami, ale hlavne schopnosť učiť sa hlavne z výučby na hodinách. Vďaka čítaniu príbehov počas vyučovania na waldorfe už od prvého ročníka zvládam výborne dejepisné učivá. Vďaka mnohým aktivitám na waldorfe, či už vystupovaním na besiedkach, hraním divadla a mnohým iným nemám problém vystupovať pred verejnosťou, Suverénne zvládam aj nepríjemnejšie situácie, kde sa treba vynájsť vo vyjadrovaní. Ako bývalý žiak waldorfskej školy som veľmi spokojný a nemenil by som. Možno iba kolektív v triede, ktorý zo spätného pohľadu nebol bohvie aký. K svojim bývalým pedagógom cítim veľmi blízky vzťah a rád na nich v dobrom spomínam. Jediné, čo môžem waldorfskej škole vytknúť, je nízka úroveň výučby anglického jazyka, ale to bola, myslím, vec konkrétneho pedagóga. 


(Lucia) Na akú strednú školu ste sa dostali? V ktorom ročníku ste práve? Ako sa cítite teraz na škole? Gymnázium Ladislava Novomeského 3.ročník. Cítim sa dobre a myslím, že mi poskytuje kvalitné vzdelanie.

Ako ste si vybrali túto strednú školu? Pomohli mi s výberom rodičia a oslovila ma táto škola z dôvodu úspešnosti v počte prijatých študentov na vysokú školu a v počte tých, ktorí vysoké školy ukončia keďže na VŠ určite plánujem o rok ísť.

Ste spokojný s výberom? Zodpovedá vašim predstavám?  Som spokojná.

Dostali ste sa na strednú školu, ktorú ste chceli? Áno.

Bolo pre vás náročné pripraviť sa na prijímačky na strednú školu? Nerobila som prijímačky, vtedy ešte na tejto škole povinné neboli.

Ako hodnotíte svoju pripravenosť základnou školou na stredoškolské štúdium?(výborne, priemerne, slabo) Priemerne.

Váš prospech na strednej škole sa zlepšil/zhoršil/ostal rovnaký ako na ZŠ? Veľmi sa to porovnávať nedá ale skôr si myslím, že zlepšil.

V čom ste pocítili neistotu na strednej škole? V cudzích jazykoch (angličtina,nemčina) a v chémii.

V čom ste sa cítili pevne a isto na strednej škole? Slovenský jazyk, waldorfská škola ma pripravila veľmi dobre z tohto predmetu a moje výsledky sú výborné a dokonca môžem tvrdiť, že poznatky zo ZŠ, čo sa týka slovenčiny, mi určite pomôžu pri maturite.

Prekvapilo vás niečo na strednej škole? Možno len menej priateľský vzťah medzi žiakom a učiteľom, na ktorý som bola na waldorfskej škole zvyknutá.

Uvedomili ste si spätne niečo o waldorfskej základnej škole? Teraz si uvedomujem, že na waldorfskej škole som mala veľmi pekné a pohodové detstvo plné rôznych výletov a aktivít v prírode.

V čom ste pocítili odlišnosti medzi waldorfskou školou a strednou školou a ako  ich hodnotíte? Hodnotím obidve dobre. Waldorfská škola je skôr slobodná, ale snaží sa naučiť deti samostatnosti a zodpovednosti, na strednej škole je to viac o pravidlách, a to sa týka aj hodnotenia.

Čo pre vás znamenal triedny učiteľ na waldorfskej škole? Niečo ako pomocná ruka, vzor a priateľ v takom tom detskom živote. J

Čo spätne oceňujete na waldorfskom vzdelávaní? To, že ako dieťa ešte len na základnej škole som sa nemusela stresovať kvôli známkam a chodila som vždy s radosťou do školy.

Čo mu vyčítate? Nič.

Ako vidíte prechod od slovného hodnotenia k známkovému? V podstate to nebolo ťažké si zvyknúť, kedže už na waldorfskej škole od ôsmeho ročníka sme boli hodnotení známkami, takže aj na toto sa nás snažila waldorfská škola pripraviť.

Pripravila vás waldorfská škola na vonkajší svet? Čím? Podľa mňa áno, chcela od nás, aby sme boli samostatní a zodpovední, aby sme vedeli samostatne a kreatívne tvoriť, čo si myslím, že je v živote veľmi dôležité.

Máte „chuť“ učiť sa? Úprimne? Ako kedy.  Sme len ľudia a nie vždy máme na všetko „chuť“ ale hovorí sa: „Keď musíš, tak musíš.“

Čo vás najviac motivuje v učení? Dobrý výsledok.


(Natália) Chodím na Pedagogickú a sociálnu akadémiu bl. Laury. Som v treťom ročníku. Chodila na ňu moja sestra a našla som tam odbor, ktorý ma zaujal. Spokojná som veľmi. Na škole sa cítim vynikajúco lebo sme v triede super kolektív, a to robí veľa. Mala som to šťastie, že som sa dostala na školu, na ktorú som chcela.

Príjmačky som robila vo forme pohovoru s riaditeľkou, čo znamená, že prípravy neboli a cítim sa tu výborne. Môj prospech ostal rovnaký a ak, tak len mierne sa zlepšil.

Nepociťovala som neistotu, iba v spoznaní nových ľudí. Pevne a isto sa na SŠ cítim v humanitných odboroch Trochu ma zaskočil spôsob hodnotenia, ale rýchlo som si zvykla a spomenula, že sme na to boli pripravovaní už počas ZŠ.

Uvedomila som si, aké som mala šťastie na prístup učiteľov u v detstve a celkový prístup pedagógov, ktorí mi dali do života veľa hodnôt  

Odlišnosť je v prvom rade v učiteloch a spôsobe učenia. Na waldorfskom vzdelavaní oceňujem najviac ľudský prístup a odovzdávanie dôležitých ľudských hodnôt, za ktoré môže byť veľa detí veľmi vďačných. Triedny učiteľ a neskôr učiteľka mi boli ako druhí rodičia.

Nemám waldorfu čo vyčítať, pripravil nás  na strednú, viem si prišiť gombík, čo skoro nikto z mojich rovesníkov nevie ;) Chuť učiť sa mám, ale od prírody som lenivec, motivuje ma však k učeniu to, že budem mať dobré známky a nebudem sa musieť za seba hanbiť.


(Mirka) Chodím na bilingválne Gymnázium Metodova 2 do 3. ročníka.Brat tiež navštevoval Gymnázium  Metodova a teda sme vedeli, že je to dobrá škola. Ostávalo už iba vybrať  bilingválne alebo 4-ročné gymnázium, ja som sa rozhodla pre bilingválne, pretože mám rada jazyky.

Nemala som nijaké očakávania ani predstavy, aké to tam asi bude. Ani som sa nad tým radšej nezamýšľala, dokým som tam neprišla. Ale som spokojná.

Teraz, v 3. ročníku sa cítim asi najistejšie. Som spokojná a celkom vyrovnaná so všetkým, čo ma čaká v nasledujúcich ročníkoch. Štúdium ma vcelku baví, až na niektoré predmety, ale dostala som sa na školu, na ktorú som chcela ísť. 

Príprava na prijímačky mi dala dosť zabrať a strávila som nad tým veľa času.

Myslím, že som bola na stredoškolské štúdium pripravená vo všeobecnosti priemerne. Ale z niektorých predmetov som bola pripravená výborne.  (Slovenčina a matematika.) Môj prospech sa zhoršil z niektorých prírodovedných predmetov.

  Neistotu som pocítila najmä z nového spôsobu vyučovania. Chvíľu mi trvalo kým som si zvykla na spôsob, akým učia noví učitelia, ktorý je úplne odlišný od waldorfského spôsobu  učenia.Isto som sa cítila najmä v predmetoch: matematika a slovenčina. Okrem predmetov to bolo aj nadväzovanie nových kontaktov.

Okrem toho, akú ťažkú školu som si vybrala, ma ešte prekvapilo to, ako učitelia dokážu byť zákerní a nepríjemní (naschvál). To som predtým nezažila. A ďalej som bola prekvapená z toho, ako často mi napadlo, že ak by som mala možnosť sa vrátiť spat, neváhala by som.Uvedomila som si aká je to úžasná škola. A aká som rada, že som tam chodila. Pretože je to škola, ktorá vás naučí aj iné veci ako matematiku či slovenčinu. Iné a oveľa podstatnejšie veci, ako je poznanie samého seba či láska k prírode a svojmu okoliu. A tiež som si uvedomila, akých úžasných učiteľov sme mali. Keď sa na to spätne pozriem, boli to skôr kamaráti než učitelia v porovnaní s terajšími profesormi. Myslím , že počas tých troch rokov, čo už študujem inde, som si toho uvedomila aj oveľa viac, ale toto sú asi tie najdôležitejšie veci. Mimo toho som si uvedomila aj to, že na waldorfskú školu som chodila rada a nikdy som nechcela chýbať, pretože som sa tam tešila. Teraz sa teším  vždy, keď do školy ísť nemusím.

Na waldorfskej škole bol veľmi individuálny prístup. Učitelia každého poznali. To hodnotím veľmi pozitívne. Na mojej terajšej škole mám pocit, že  naši učitelia nás takmer nepoznajú a že písomky a výsledky sú dôležitejšie ako to, akí sme. A ešte prostredie. Na waldorfskej škole sme mali vždy nejakú výzdobu, triedy boli upratané a čisté a vôbec cítili sme sa v nich príjemne. Moja terajšia trieda je v hroznom stave, a vôbec celá škola. Nie je tam takmer  žiadna výzdoba a všetko je veľmi fádne na rozdiel od waldorfských tried, kde je plno farieb a života.

Triedny učiteľ bol pre mňa veľmi dôležitý. Bol pre mňa takou istotou hlavne, keď som bola menšia. Vždy sa o nás zaujímal a všetko o nás vedel a bolo zaujímavé sledovať písomné hodnotenie, a to ako v ňom vystihol povahu každého z nás. Bolo skvelé, že celú triedu poznal a o každom vedel, aký je. WŠ naučí aj iným hodnotám, ktoré sú v živote dôležité. Táto škola nás naučila mať hodnoty, byť slobodný a všímať si ľudí a okolie. 

Nedá sa povedať, že by som jej niečo vyčítala. Ale možno predsa trochu slabú prípravu z fyziky a chémie. Najmä pre tých, ktorí študujú na gymnáziu.

Známkové hodnotenie sa mi nepáči. Známka o človeku takmer nič nehovorí a neodzrkadľuje to, aký človek v skutočnosti je, čo vie a čo dokáže.

Myslím si, že na život ma WŠ pripravila. Nebolo to vidno hneď od začiatku a uvedomila som si to až s odstupom času, keď som trochu staršia.  Pripravila ma na to tým, že ma naučila robiť to, čo chcem a to čo ma baví. Cítim sa byť slobodná a nebojím sa robiť všetko, čo chcem aj napriek tomu, že ostatní to nie vždy chápu. Učenie ma baví, dokonca ma to baví stále viac.Motivuje ma môj dobrý pocit z toho, že sa stále prekonávam a napredujem. 


(Marek) Na akú strednú školu ste sa dostali? Ako sa cítite teraz na škole? V ktorom ročníku ste práve? Gamča. 3. Ide to.

Ako ste si vybrali túto strednú školu? DOD.

Ste spokojný s výberom? Zodpovedá vašim predstavám? Áno.

Dostali ste sa na strednú školu, ktorú ste chceli? Áno.

Bolo pre vás náročné pripraviť sa na prijímačky na strednú školu? Bez príjmačiek, nie.

Ako hodnotíte svoju pripravenosť základnou školou na stredoškolské štúdium?(výborne, priemerne, slabo) Záleží na predmete; monitorové predmety nadpriemerne, ostatne priemerne az slabo.

Váš pr

comments powered by Disqus