Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Ako zoomujeme na angličtine so štvrtákmi

Autor: Jasmína Fugger, učiteľ, 22.5.2020

„Waldorfáci“ vyučujú cez internet. Nikto by neočakával, že k takejto forme vyučovania waldorfská škola niekedy dospeje. A predsa sa stalo. Korona kríza nás k tomu doviedla. Aby sme mohli ostať v spojení s deťmi a oni nevypadli z učiaceho procesu úplne, prekročili sme aj my učitelia svoj tieň a postoj ohľadne sveta  počítačov, telefónov a celkovo k digitalizácii a pripojili sme sa online. Vyšlo to ako najlepšia možnosť v danej chvíli, a ja ako učiteľka angličtiny v 4.ročníku môžem teraz, keď už sa toto obdobie završuje povedať, že som aj za túto skúsenosť vďačná.

Aké sú hodiny angličtiny cez Zoom? Čo majú spoločné a čo úplne odlišné ako klasické hodiny v triede? Dá sa niečo nové deti naučiť aj cez počítač? S takýmito otázkami a výzvami sme sa začali potýkať ako učitelia na začiatku tohto obdobia. Ako sa dá zážitok, vnem, interaktívne učenie cez zmysly ktoré deti normálne zažívajú na hodinách preniesť cez počítač alebo na papier?

Na zoomových hodinách angličtiny, ktoré sme od apríla so štvrtákmi absolvovali, sme si postupne vytvorili pekný rytmus ako aj spôsob výučby cez počítač. Otvorili sa aj nové možnosti, ktoré som do učiaceho procesu zapojila. 26 detí je na online hodine Aj rozdelených do 3 skupín, pričom každá skupinka má so mnou hodinu 1 x týždenne, v daný deň. Stretneme sa na 35- 45 minút , vždy po epoche. 8-9 detí v skupine pri učení jazyka, v niečom by som mohla povedať že sa naplnil môj ideál. Menšie skupinky, detí je menej, častejšie sa dostanú k slovu, viac sa zapájajú.

Mikrofóny vypnuté, kamery zapnuté, toto je naše nové pravidlo, ktoré pripomínam vždy na začiatku nového zoomovania. Prípoveď na začiatku hovorím ja do mikrofónu a deti doma každý sám. V rámci rytmickej časti si opakujeme, to čo už vieme. Pýtam sa otázky po anglicky, deti sa môžu hlásiť. Aj cez počítač sa dá. Pri opakovaní témy Môj dom využívame možnosti počítača a jeho kamery, ako aj to, že každý je doma. Jedno z detí nám cez kameru ukáže v akej časti domu, v akej izbe sa nachádza. Vďaka počítaču môžeme vidieť aj nábytok v izbe a iné drobnosti ktoré si v rámci precvičovania slovnej zásoby povieme po anglicky. Okrem témy dom, využijeme možnosti počítačovej kamery aj pri novej téme, pri novom učive, ktoré sme s deťmi počas týchto 2 mesiacov prešli: Moje obľúbené zviera. Pri tejto téme sme nadviazali aj na epochu prírodovedy, kde deti zvieratká pozorovali a opisovali po slovensky. Teraz sme si to premietli do angličtiny, učíme sa novú slovnú zásobu o zvieratách, miesto ich pôsobenia, diferenciáciu, potravu a mnohé iné zaujímavosti. Deti sa pokúšajú svoje obľúbené zvieratko opísať aj po anglicky, nakresliť ho a dokonca jednoduché vety aj napísať. Vznikajú nám tak pestré a krásne projekty My favourite animal. Jedno z najťažších zadaní, s ktorým sa štvrtáci v rámci štvrtého ročníka popasovali. Výstup z týchto projektov je pekným zážitkom. Na online hodinách sa teraz tešíme, že môžeme uvítať aj malých zvieracích „spolužiakov“ ktorí sa nám môžu ukázať a predviesť aj do kamery počítača a deti nám pri tom skúšajú svoje zvieratko po anglicky opísať.

Spoznávame Zazu, Adinku, Vločku, Jojku, Mňauku, Budkáčika ...

Domácich miláčikov našich detí, mačičky, psíkov, zajačika, slimáka o ktorých mi častokrát aj rozprávali.

Vďaka Zoomu a online hodinám, že môžeme byť v kontakte a zažiť aj takéto nové skúsenosti.

Jaska Fugger 


Fotogaléria

comments powered by Disqus