Waldorfská škola v Bratislave

Krúžky

Milí rodičia,

postupne budeme zverejňovať na aké krúžky môžete v nasledujúcom školskom roku prihlásiť

Krúžok
Pre ročníky
Termín
Priestor
Kontakt
Výtvarný ateliér
1 až 9
po15.30-16.30, 
ut 14.30-16.30,
štv 14.45-16.15
Ateliér
Barbora Krajíčková <barbora.krajickova@iwaldorf.sk>
Textilná dielnička
1 až 9
štv 14.30-16.00

Barbora Krajíčková <barbora.krajickova@iwaldorf.sk>
Aikido
1 až 9
pon a štv
Telocvičňa
Michal Klučka <michal.klucka@iwaldorf.sk>
Klub spoločenských hier
3 až 9
ut 14.30 -16.00
6. trieda
Jaroslav Šípoš <jaroslav.sipos@iwaldorf.sk>
Šitie na stôl ročných období
1 až 9
raz mesačne
Textilná dielňa
Tatiana Maťova <tatiana.matova@iwaldorf.sk>
Pohybovo tanečný krúžok
1 a 2
štv 14.00-15.30
Eurytmická miestnosť
Silvia Hanuštiaková  <silvia@annasophia.sk>


comments powered by Disqus