Waldorfská škola v Bratislave

Rady školy

Rada školy: Za učiteľov: Michal Klučka, michal.klucka@iwaldorf.sk

Finančná rada: Marian Brezovský: marian.brezovsky@iwaldorf.sk


comments powered by Disqus