Waldorfská škola v Bratislave

Rady školy

Členovia Rady školy:

za ped. zamestnancov: Soňa Sládková, Michal Klučka

za neped. zamestnancov: Tatiana Jozefíková

za rodičov: Zuzana Vasičáková Očenášová, Tomáš Kollárik, Viola Texier, Jana Pančíková

za zriaďovateľa: Jana Baníková, Arthur Takács, Marián Czére, Ján Cipár
comments powered by Disqus