Waldorfská škola v Bratislave

Vianočná slávnosť 2023

Autor: Ján Cipár, podporný tím, 18.12.2023

Počas decembrovej soboty (9.12.2023) našu školu rozžiarilo svetlo vianočnej slávnosti. Po viac ako troch rokoch sa slávnosť konala za hojnej účasti všetkých tried, rodičov, učiteľov a priateľov školy.

„Nálada celej besiedky bola presne taká, na akú si pamätáme z predošlých rokov,“ ohodnotili besiedku viacerí rodičia aj učitelia.

Po krásnom slávnostnom programe jednotlivých tried mali účastníci možnosť navštíviť vianočné stánky, dielničky a vychutnať si skvelé občerstvenie. Priateľská, živá a pohodová nálada, magicky vyzdobený priestor, ruch ľudskej vravy a srdečného smiechu či vôňa kapustnice dotvárali čarovnú a neopakovateľnú atmosféru celej slávnosti.

Ďakujeme všetkým účastníkom a obzvlášť rodičom štvrtého ročníka za perfektnú prípravu a organizáciu besiedky.comments powered by Disqus