Waldorfská škola v Bratislave

Mgr. Ján Cipár.

jan.cipar@iwaldorf.sk

Ján Cipár

Kto som?

Som psychológ, pedagóg a tréner moderného šermu. Vo waldorfskej škole som súčasťou Školského podporného tímu ako školský psychológ a tiež súčasťou tímu PR/komunikácia. 

Magisterské štúdium psychológie som ukončil na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na rovnakej fakulte som ukončil aj Doplňujúce pedagogické štúdium v odbore psychológia. Na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave som ukončil trénerské vzdelanie I. stupňa so špecializáciou na moderný šerm.

Okrem pôsobenia vo waldorfskej škole pracujem v ambulancii klinickej psychológie v Bratislave, aktívne sa venujem športovej činnosti a v Bratislavskom šermiarskom klube Ferdinanda Martinenga pôsobím na pozícii trénera detí a mládeže a tiež prednášam pre UTV na Univerzite Komenského v Bratislave. Odborne a výskumne sa orientujem na oblasť psychológie morálky, školskej psychológie a alternatívnej pedagogiky. Som spoluzakladateľom waldorfského absolventského fóra.

Prečo som na WŠ?

S waldrofskou školou som doslova zžitý, nakoľko som jej absolventom. Waldorfskú školu v Bratislave som ukončil v roku 2012 po deviatich rokoch (triedny učiteľ Marian Czére – spoluzakladateľ prvej waldorfskej školy na Slovensku). Škola mi dala krásne detstvo, otvorený pohľad na svet a túžbu vytvárať pevné vzťahy a priateľstvá. Už pri odchode zo školy som dúfal, že sa raz vrátim ako kolega a budem môcť s waldorfskou školou a jej pedagogikou žiť ďalej.

Čím žijem?

Žijem svojou rodinou, priateľkou, kamarátmi, šermom a cestovaním. Mám veľmi rád deti a práca s nimi ma napĺňa. Rád cestujem, trávim voľný čas na našej chate na Kysuciach, čítam detektívne knihy a pozerám životopisné filmy. Mojou záľubou je tiež história a dejinné osobnosti.

Inšpirujú ma detskí a vývinoví psychológovia, najmä Jean Piaget a Charlotte Bühlerová. Veľkú hĺbku nachádzam vo výroku Indiry Gándhiovej: „Zovretou päsťou ruku nepodáš.“