Waldorfská škola v Bratislave

Učitelia kontakty

Triedni učitelia

  • Naša trieda: Soňa Sládková

Odborní učitelia

Klubisti

Iné pedagogické úlohy

  • Špeciálny pedagóg: Miroslava Heribanová
  • Pedagógovia v špeciálnej triede: Soňa Sládková,
  • Výchovný poradca: Eva Anjelová
  • Asistenti učiteľa: Kvetoslava Lacová, Jana Tobolová, Jana Karasová, Ľubica Marcinčinová, Katarína Horecká

comments powered by Disqus