Waldorfská škola v Bratislave

Mgr. Júlia Vaňová.

julia.dubravska@iwaldorf.sk

Júlia Vaňová

Kto som? 

Mojou domovinou je Prešov, kde som žila do maturity na gymnáziu sv. Mikuláša. Od malička som inklinovala k muzikálnym aktivitám a cez spev, flautu som sa dostala ku stredu svojho srdca - Klavíru. Vyštudovala som 12 rokov na ZUŠ M.Moyzesa v Prešove u nenahraditeľnej skvelej učiteľky, ktorá mi tvrdou prácou vštepila lásku k hudbe a ku klavíru. Hrala som s orchestrom, zúčastnila som sa súťaží, kde som sa stávala laureátom alebo umiestňovala na úspešných pozíciách. Konzervatórium v Košiciach som prehodnotila, v mladom veku som si nechcela určovať, že už moje stredné vzdelanie bude len hudobné. Po gymnáziu som vyštudovala s vyznamenaním Univerzitu Komenského v Bratislave odbor muzikológia.

Prečo som na WŠ? 

Náhoda z vysokej školy ma dostala v roku 2018 na waldorfskú školu, kde som odohrala vystúpenia cirkusu 6.triede, z čoho neskôr vznikla možnosť viesť krúžok klavír. Som veľmi vďačná, kam ma život zaviedol, pretože som spoznala prácu, ktorá ma neskutočne napĺňa a na škole, ktorej podstata mi je veľmi blízka a je tu skutočne pre dušu a vývoj dieťaťa.

Čím žijem?

Žijem Bratislavou, Prešovom a Prahou, medzi ktorými často a rada cestujem. Žijem všetkou hudbou, ktorá je tak rozmanitá a očarujúca, že som v nej úplne ponorená. Skladám aj vlastnú hudbu spolu so snúbencom. Rada si stratím hlavu v horách, fotografii, horúcej čokoláde, tanci a s rodinou a priateľmi.