Waldorfská škola v Bratislave

Mgr. Lenka Gataif Dembická, PhD.

lenka.dembicka@iwaldorf.sk

Lenka Gataif Dembická

Kto som? 

Som odborný učiteľ AJ, RJ a Eurytmie.

Prečo som na WŠ? 

Som na WŠ preto, pretože si myslím, že waldorfská pedagogika vychováva dieťa zdravo, zmysluplne a celostne a chcem byť toho súčasťou.

Čím žijem?

Žijem entuziazmom a vnímaním rôznych prúdov, nálad a procesov detských duší...