Waldorfská škola v Bratislave

Mgr. art. Norbert Knap.

norbert.knap@iwaldorf.sk

Norbert Knap

Kto som?

Od septembra 2022 som klubistom v 4. ročníku. Mám 48 rokov a žijem so svojou rodinou v Bratislave. S manželkou Veronikou máme syna Alberta, ktorý navštevuje 3. ročník WŠ  a dcéru Emíliu, ktorá je predškoláčka. V roku 1999 som vyštudoval VŠVU v Bratislave v odbore Fotografia a video a odvtedy až do súčasnosti som sa venoval výtvarným projektom súvisiacim s fotografiou a filmom a živil som sa výtvarnou a komerčnou fotografiou. Od roku 2019 študujem waldorfskú pedagogiku u T. Zuzáka v Prahe a popri tom som začal študovať Doplnkové pedagogické štúdium na VŠVU v Bratislave.

Prečo som na WŠ? 

Na WŠ som preto, lebo tu môžem robiť prácu, ktorá má pre mňa zmysel a zároveň je to práca, ktorá je podľa mňa dôležitá pre budúcnosť našej spoločnosti. K výchove detí som sa dostal až po narodení nášho syna a k waldorfskej pedagogike až keď sme hľadali alternatívu k štátnym škôlkam. Nedávno ma zaujal jeden citát z knihy John Ruskin a príroda, ktorá to jednoducho vystihuje. „K najcennejším formám práce patrí tá, ktorá prispieva k výchove detí.„

Čím žijem?

Asi najviac času trávim so svojou rodinou. Rád chodím do prírody a pozorujem ju, rád čítam psychologické a filozofické knihy, rád si spievam, rád hrám na flautu renesančné a ľudové skladby, rád tancujem, rád počúvam klasickú hudbu, rád premýšľam a zaznamenávam si inšpirácie, ktoré sa snažím zhmotniť vo svojej tvorbe, mam rád filmy T. Malicka, A. Tarkovského a J. Jarmuscha, rád jazdím na bicykli, hrám futbal a mám rád kvety.