Waldorfská škola v Bratislave

Mgr. Ľudmila Klaková.

ludmila.klakova@iwaldorf.sk

Ľudmila Klaková

Kto som?

Som liečebný pedagóg a triedna učiteľka v Našej triede. Narodila som sa v čarovnom meste Banská Štiavnica do pamiatkárskej rodiny. Moji rodičia ma od malička viedli k láske k histórii a k prírode. Genius loci a krása tohto mesta ma hlboko ovplyvnili a nosím si ju všade so sebou. Na základnej umeleckej škole som 12 rokov navštevovala literárno - dramatický odbor a 8 rokov som bola súčasťou skautského oddielu, kde sme spolu s mojim otcom prešli hory celého Slovenska. Do Bratislavy ma priviedlo štúdium liečebnej pedagogiky na Univerzite Komenského. Odbor ma zaujal prepojením psychológie a umenia cez expresívne umelecké terapie (arteterapia, muzikoterapia...). Magisterský stupeň som ukončila v roku 2013 záverečnou prácou Životný príbeh ako terapeutický nástroj. Už vtedy ma niekto upozornil, že tému práce s biografiou a sedemročnými životnými cyklami má podrobne rozpracované waldorfská pedagogika. Po skončení školy ma zaujal koncept lesných škôlok. Na pohovore v lesnom klube Pramienok som stretla autistického chlapca, ktorý zvrtol môj osud po prvý krát a ja som sa rozhodla prácu vziať. To ma priviedlo k štúdiu waldorfskej pedagogiky pre materské škôlky a neskôr k práci asistenta v Našej triede vo waldorfskej škole v Bratislave. Túžila som po praxi v zahraničí a bola mi odporučená prax v Camphill community – v celosvetovej sieti antropozofických komunít pre ľudí so špeciálnymi potrebami. Tak som sa dostala do Škótska do Camphill School Aberdeen k maliarovi Davidovi Newbattovi, kde som strávila nezabudnuteľného 1,5 roka. Po návrate som túžila pracovať s rómskymi deťmi a tak som prijala prácu v Základnej škole v Lozorne, kde som bola súčasťou inkluzívneho tímu. Popri tom som začala navštevovať štúdium waldorfskej pedagogiky pre základné školy u Tomáša Zuzáka v Prahe.

Prečo som na WŠ?

Na Waldorfskej škole v Bratislave som prvý krát pôsobila v roku 2015/2016 ako asistent v Našej triede. Po deviatich rokov ten istý autistický chlapec zvrtol môj osud po druhý krát a ja som sa rozhodla prijať triednictvo v Našej triede. S waldorfskou pedagogikou som osudovo prepojená a teším sa na naše ďalšie spoločné dobrodružstvo.

Čím žijem?

Milujem prácu s ľuďmi, komunitné žitie a som veľkým nadšencom The Camphill community movement. Mojou veľkou láskou je ale aj cestovanie a hlavne pešie trasy na dlhé vzdialenosti (púte do Santiaga de Compostela, Cesta hrdinov SNP...). Kráčanie je mojou psychohygienou a zdrojom mojej životnej sily. Ak by som nebola liečebný pedagóg, bola by som pútnik. Okrem toho mám rada hudbu, spev, tanec, jogu a otužovanie. Venujem sa tiež fireshow a hre na flautu.