Waldorfská škola v Bratislave

Mgr. Ľudmila Kľaková.

ludmila.klakova@iwaldorf.sk