Waldorfská škola v Bratislave

Mgr. Zuzana Bugárová.

zuzana.bugarova@iwaldorf.sk

Zuzana Bugárová

Kto som?

Do našej školy som nastúpila v roku 2008 na pozíciu klubistky a ruštinárky. Po dvoch rokoch som sa stala triednou učiteľkou. Z mojich prvých žiakov sú už dnes vysokoškoláci. Od roku 2018 mám novú triedu plnú skvelých detí.

Študovala som na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov a mám ukončené trojročné waldorfské vzdelávanie triedneho učiteľa.

Som z Liptova, z obce Hybe, ale už vyše 30 rokov žijem so svojím manželom v Bratislave. Máme dvoch synov: Andreja a Marka (absolventi našej školy).

Prečo som na WŠ?

Pochádzam z učiteľskej rodiny, preto sa akosi automaticky aj môj život točil okolo školy a detí. Po ukončení VŠ som vyskúšala dve ZŠ v Petržalke, kde nepraktická teória z fakulty narazila na skutočné potreby detí. Popri prevažne intuitívnom hľadaní čo najvhodnejších metód vo vyučovaní detí, som pracovala aj s dospelými cudzincami ako lektorka slovenčiny.

Keď starší syn nastúpil do práve vzniknutej waldorfskej škôlky, mohla som sa ako mama, ale aj učiteľka priamo zoznámiť s touto pedagogikou. A to rozhodlo. Už som vedela, že sa nechcem vrátiť späť na klasickú školu.

Byť súčasťou nášho spoločenstva považujem za veľkú česť aj príležitosť. Stále sa veľa učím a cítim zmysluplnosť, hĺbku, ale aj zodpovednosť tejto práce – poslania.

Čím žijem?

Som šťastná zo svojej rodiny, v ktorej nachádzam podporu a lásku. Mám rada výtvarné umenie, svet farieb a túžim po vlastnom ateliéri.