Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Letný kurz Waldorfskej pedagogiky v Semilech

Autor: Soňa Hajtmanová, učiteľ, 15.8.2019


V čase letných prázdnin som sa zúčastnila spolu s Veronikou a Saškou  týždenného Letného kurzu Waldorfskej pedagogiky v Semilech v Čechách. Program bol celodenný, začal sa v nedeľu poobede a skončil piatok na obed.

Z veľmi bohatej ponuky praktických a teoretických prednášok a cvičení som si vybrala Eurytmiu, Clowning, Dramatizáciu výkladovej látky v 1.-4.triede, Hry na lúke a prednášku na zamyslenie od Nikolaia Petersona na tému Waldorfská škola v súčasnoti, plus večer boli prednášky Dušana Pleštila na tému  Wald.škola ako kultúrny počin.

Ťažko stručne a zaujímavo popísať niečo, čo trvalo týždeň a čo moment a slovo, všetko bolo hodné zamyslenia a zapísania.

Napríklad clowning. Jeho cieľom nie je rozosmiať publikum, ale spojiť sa so svojim prežívaním, zosilniť ho a vyjadriť. Byť otvorený voči tomu, čo prichádza, nemať plán, nebáť sa improvizovať. Ísť s prúdom, uvoľniť sa, chytiť sa toho, čo sa práve deje. Veľmi terapeutické a uvoľňujúce aj pre učiteľa.

Dramatizácia výkladovej látky. 4 temperamenty a 4 veľmi odlišné popisy jednej a tej istej situácie alebo udalosti z pohľadu každého temperamentu. Učiteľ musí vedieť vojsť do každého z temperamentov, priblížiť dej príbehu predávaním obrazov tak, aby každé dieťa bolo oslovené.

Eurytmia. Mali sme aj korepetítora ku klavíru, bol to študent waldorfského lýcea, hral nám Haleluja a iné úžasné skladby. Cvičili sme hláskovú aj tónovú eurytmiu, napr na meno Michael.

Hry na lúke, tie sa vždy zídu, treba ich mať v zálohe a vytiahnuť z rukáva v pravej chvíli :)

No a prednášky? Podnetné a vyvolávajúce otázky. Niekoľko myšlienok Dušana Pleštila: Učiteľ vychováva tým, čo urobí zo seba. Deti majú porozumieť aj novej technike zo súčasnosti. Škola má byť progresívna,  moderná a avantgardná. 3 učiteľské imperatívy: duševná zodpovednosť, fantázia, odvaha k pravde. Predmety vzdelávania majú byť prostriedkom k rozvoju, nie jeho cieľom. Vzdelávanie by nemalo byť v rukách štátu.

Nikolai Petersen vyzdvihuje Komenského, ktorého myšlienky o vzdelávaní boli podobné waldorfským.  Zamyslenia Petersena: Aká škola je vlastne waldorská? Koľko kritérií má spĺňať? Mnoho dobrého nájdeme aj na iných školách. Význam gramatiky pre ľudský život. Waldorfské deti sú v dospelosti zdravšie. Spirituálna úloha waldorfskej pedagogiky. Dieťa potrebuje niečomu veriť, nemožno ho vychovávať bez náboženstva.

Na záver. Som vďačná, že mi škola umožnila zúčastniť sa Letnej školy. Neverila by som, ako môže byť človek obohatený a inšpirovaný v priebehu pár dní. Rada by som išla znovu. Ďakujem aj mojim milým kolegyniam, Veronike a Saške, za výbornú náladu a pohodu, ktorú sme celý čas si užívali. A Semily, príjemné malé mestečko s 9 tisícami obyvateľov, kde sa všade dostanete pešo a ešte je tam aj krásne, pokojne, riečka, v ktorej sa dá kúpať tečie rovno cez mesto a naokolo sú kopčeky. A majú tam waldorfskú škôlku, školu aj lýceum… 


comments powered by Disqus