Waldorfská škola v Bratislave

Mgr. Soňa Hajtmanová.

sona.hajtmanova@iwaldorf.sk

Soňa Hajtmanová