Waldorfská škola v Bratislave

Mgr. Renáta Kubečková

renata.kubeckova@iwaldorf.sk

Renata Kubečková

Kto som?

Som triednou učiteľkou. Absolvovala som trojročné waldorfské vzdelávanie v Prahe. Ďalšie pedagogické vzdelanie som nadobudla na Masarykovej univerzite v Brne. Som zvedavý človek, ktorý hľadá odpovede na púti životom.

Mám jedinú dcéru Katarínu

Prečo som na WŠ?

Waldorfská pedagogika ma oslovila asi pred 15 rokmi, keď som snívala o škole, kam by som svoje dieťa zapísala. Kým by som sa k takej možnosti dostala, moje dieťa odrástlo....

Rozhodla som sa podporovať myšlienku a ľudí, ktorí sa usilovali o založenie školy waldorfského typu. Postupne som viac a viac vrastala medzi waldorfákov, až som sa rozhodla zmeniť novinársku profesiu za učiteľskú a kráčať týmto smerom.

Čím žijem?

Veľmi rada sa venujem svojej rodine. Už 10 rokov navštevujem detskú onkológiu, kde sa venujem deťom a rodičom. Robíme rôzne ručné práce, pričom neraz načrieme aj do otázok o zmysle života a smrti. Z mojich osobných koníčkov spomeniem: práca v záhrade, príroda, turistika, cestovanie. Zaujímam sa o filozofiu, históriu, umenie, vedu a techniku.

Osobnosti môjho života: Gándhí, Dalajláma, pápež Ján Pavol II., Steiner, kráľovná Mária Terézia...