Waldorfská škola v Bratislave

RNDr. Erich Šašinka.

erich.sasinka@iwaldorf.sk

Erich Šašinka

Študoval MFF UK v Bratislave odbor Teoretická kybernetika, kde po skončení štúdia aj pôsobil. Posledných 20 rokov vykonáva funkciu výkonného, neskôr finančného riaditeľa softvérovej firmy EEA s.r.o. Aktívne pôsobí i v oblasti základného vzdelávania, v roku 2001 bol spoluzakladateľom súkromnej základnej waldorfskej školy, neskôr i materskej školy. V jeho pracovnom i mimopracovnom úsilí dominuje otázka hľadania vedeckých aspektov v duchovno-kultúrnych otázkach a duchovných aspektov v otázkach a poznávaní vedeckom, v tzv. duchovnej vede.