Waldorfská škola v Bratislave

Mgr. Zuzana Bajusová.

zuzana.bajusova@iwaldorf.sk

Zuzana Bajusová

Kto som?

Som triedna učiteľka na WŠ. Narodila som sa v Nitre, kde som aj do svojich 29 rokov žila. Vyštudovala som VŠPg, odbor Učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ. Učila som v malej dedinskej škole v Obyciach, aj v sídliskovej škole vo Vrábľoch i v Nitre, vždy ako triedna učiteľka. Keď som sa presťahovala do Bratislavy, učila som 2 a pol roka v ŠpMND, kde som pracovala s mimoriadne nadanými deťmi. Od roku 2006 učím na WŠ.

Mám dcéru Júliu.

Prečo som na WŠ?

Už počas štúdia na vysokej škole som sa intenzívne zaujímala o rôzne alternatívne metódy vyučovania. Do učenia som zaraďovala  relaxačné prvky pre deti, robila som práce na tému utvárania zdravého sebaobrazu žiakov, aplikovala som metódy z Projektu Orava, z ktorého mám certifikát... Waldorfskú pedagogiku som objavila vo veku 28 rokov a hneď som aj nastúpila na 3-ročné vzdelávanie. Po jeho ukončení a po MD som ešte učila na škole pre nadané deti, ale v tom období som si naplno uvedomila, že nemôžem sedieť "na dvoch stoličkách" a ak sa chcem venovať waldorskej pedagogike, tak to môžem jedine na waldorfskej škole. Tak som tu a som tomu rada, lebo waldorfská pedagogika je veľmi obohacujúca nielen pre deti, ale i pre učiteľa.

Čím žijem?

Venujem sa rodine, škole i svojim ďalším záujmom a snažím sa nachádzať rovnováhu vo svojom živote - v tom, aby som všetkému, čo je pre mňa prioritou, venovala dostatok času. Dôležité je pre mňa stále hlbšie sebapoznávanie, rozvíjanie i ďalšie vzdelávanie, aby som lepšie rozumela nielen sebe, ale i ľuďom v mojom okolí. Momentálne, už asi 2 roky, pracujem s metódou Werbeck spevu.