Waldorfská škola v Bratislave

Mgr. Dáša Czéreová.

dasa.czereova@iwaldorf.sk

Dáša Czéreová

Kto som?

Som triedna učiteľka na Waldorfskej škole. 

Pochádzam z Bánoviec nad Bebravou, som druhýkrát vydatá, mám jednu dcéru.V rokoch 1981-1985 som vyštudovala učiteľstvo na Pedagogickej fakulte v Trnave. Odvtedy som stále pedagogicky činná. Učila som a začínala v Bratislave na Tupolevovej, potom v Trnave, v Bánovciach nad Bebravou a nakoniec opäť v Bratislave na WŠ. Na Waldorfskej škole som od jej začiatku od roku 2001.

Prečo som na WŠ?

Po mojom návrate do Bánoviec som nastúpila na štátnu školu a po čase som začala navštevovať rôzne kurzy, obohacujúce bežný spôsob vyučovania o nové formy a iné pohľady na svet. Tak napríklad ITV v Topoľčanoch a neskôr Projekt Orava pod záštitou Ped. fakulty a vtedajšieho lektora Branislava Púpalu. Avšak stále som mala pocit, že to ešte nie je ono, že hľadám niečo iné. A po čase mi moja vtedajšia kolegyňa Renátka Blaschke ukázala pozvánku na Waldorfské vzdelávanie. Dlho netrvalo a ocitla som sa vo vzdelávaní v čase, keď prišiel impulz k založeniu školy. Odvtedy pretieklo veľa vody a ja sa cítim byť konečne naplnená prácou, ktorá mi dáva mnoho možností na poznanie tých, pre ktorých som tu, detí. Ale aj možnosti na môj osobný vývin v kruhu mojich žiakov, rodičov a mojich kolegov a kolegýň. 

Čím žijem?

Najviac času venujem mojej práci s deťmi, rodičmi a kolegami. Druhá moja veľká láska je hudba. Milujem spev, tanec, hru na gitaru. Rada počúvam rockovú hudbu, najmä Led Zeppelin, Fleetvood Mac, ale aj klasiku ako Franka Sinatru, Dione Warwick a Arethu Franklin. Veľa čítam, jednak knihy pre moju prácu s deťmi, štúdium antropozofickej literatúry a i nejaká tá beletria. Navštevujem štúdium prvej triedy duchovnej vedy Rudolfa Steinera a kurz jógy. Absolvovala som prvý ročník štúdia Psychozofie a psychofonetiky.