Waldorfská škola v Bratislave

Dáša Czéreová.

dasa.czereova@iwaldorf.sk

Dáša Czéreová

Kto som?

 Som triedna učiteľka na Waldorfskej škole. 

Pochádzam z Bánoviec nad Bebravou, som druhýkrát vydatá, mám jednu dcéru.V rokoch 1981-

1985 som vyštudovala učiteľstvo na Pedagogickej fakulte v Trnave. Odvtedy som stále pedagogicky 

činná. Učila som a začínala v Bratislave na Tupolevovej, potom v Trnave, v Bánovciach nad Bebravou 

a nakoniec opäť v Bratislave na WŠ. Na Waldorfskej škole som od jej začiatku od roku 2001.


Prečo som na WŠ?

Po mojom návrate do Bánoviec som nastúpila na štátnu školu a po čase som začala navštevovať 

rôzne kurzy, obohacujúce bežný spôsob vyučovania o nové formy a iné pohľady na svet. Tak 

napríklad ITV v Topoľčanoch a neskôr Projekt Orava pod záštitou Ped. fakulty a vtedajšieho lektora 

Branislava Púpalu. Avšak stále som mala pocit, že to ešte nie je ono, že hľadám niečo iné. A po čase 

mi moja vtedajšia kolegyňa Renátka Blaschke ukázala pozvánku na Waldorfské vzdelávanie. Dlho 

netrvalo a ocitla som sa vo vzdelávaní v čase, keď prišiel impulz k založeniu školy. Odvtedy pretieklo 

veľa vody a ja sa cítim byť konečne naplnená prácou, ktorá mi dáva mnoho možností na poznanie 

tých, pre ktorých som tu, detí. Ale aj možnosti na môj osobný vývin v kruhu mojich žiakov, rodičov 

a mojich kolegov a kolegýň. 


Čím žijem?

Najviac času venujem mojej práci s deťmi, rodičmi a kolegami. Druhá moja veľká láska je hudba. 

Milujem spev, tanec, hru na gitaru. Rada počúvam rockovú hudbu, najmä Led Zeppelin, Fleetvood 

Mac, ale aj klasiku ako Franka Sinatru, Dione Warwick a Arethu Franklin. Veľa čítam, jednak knihy pre 

moju prácu s deťmi, štúdium antropozofickej literatúry a i nejaká tá beletria. Navštevujem štúdium 

prvej triedy duchovnej vedy Rudolfa Steinera a kurz jógy. Absolvovala som prvý ročník štúdia 

Psychozofie a psychofonetiky.