Waldorfská škola v Bratislave

Linda Chudá.

linda.chuda@iwaldorf.sk

Linda Chudá

Kto som? 

Som asistentka učiteľa.

Prečo som na WŠ? 

Na WŠ som predovšetkým preto, lebo ma moja práca teší a vidím v nej zmysel...

Čím žijem?

Žijem prácou a v súkromí mojou rodinou.