Waldorfská škola v Bratislave

Inkluklub

Autor: Waldorfská škola, 13.12.2018

Cieľom Inkluklubu je vzájomné zdieľanie skúseností pri deťoch v integrácii, spoločné učenie sa pedagógov. Tiež nastavovanie vhodných pracovných postupov, ktoré budú mať dopad na všetkých žiakov školy.


3.12.2018 Výberové konanie na pozíciu pedagóga pre účely realizácie projektu "Škola, ako učiaca sa organizácia". (VK)


Zápisnice zo stretnutí prikladáme.

Stretnutie Inkluklubu 13. 12. 2018 ( zápisnica )

Stretnutie Inkluklubu 20. 12. 2018 ( zápisnica )

Stretnutie Inkluklubu 10. 1. 2019 ( zápisnica )

Stretnutie Inkluklubu 24. 1. 2019 ( zápisnica )

Stretnutie Inkluklubu 7. 2. 2019 ( zápisnica )

Stretnutie Inkluklubu 22. 2. 2019 ( zápisnica )

Stretnutie Inkluklubu 7. 3. 2019 ( zápisnica )

Stretnutie Inkluklubu 14. 3. 2019 ( zápisnica )

Stretnutie Inkluklubu 28. 3. 2019 ( zápisnica )

Stretnutie Inkluklubu 11. 4. 2019 ( zápisnica )

Stretnutie Inkluklubu  25. 4. 2019 ( zápisnica )

Stretnutie Inkluklubu 9. 5. 2019 ( zápisnica  )

Stretnutie Inkluklubu 23. 5. 2019  ( zápisnica )

Stretnutie Inkluklubu 6. 6. 2019  ( zápisnica )

Stretnutie Inkluklubu 20. 6. 2019  ( zápisnica )comments powered by Disqus