Waldorfská škola v Bratislave

Klub IKT

Autor: Waldorfská škola, 20.12.2018

Zmyslom stretávania sa členov klubu  je  výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov s IKT a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní.


Zápisnice zo stretnutí priladáme.


Stretnutie klubu IKT 28. 1. 2019 (správa o činnosti klubu )

Stretnutie klubu IKT 29. 1. 2019 (správa o činnosti klubu )

comments powered by Disqus