Waldorfská škola v Bratislave

Ing. arch. Zuzana Krivošová, PhD.

zuzana.krivosova@iwaldorf.sk

Zuzana Krivosova

Kto som?

Narodila som sa v príjemnom mestečku Poprad, pod Tatrami. Tu, či u starých rodičov na Liptove a Považí som strávila svoje detstvo a odtiaľ pochádza i moja láska k lesom, horám a lúkam a možno i k túlaniu sa krajinou, čím som trávila v období dospievania dlhé hodiny. Mojimi obľúbenými predmetmi v tomto čase boli výtvarná výchova a matematika, čo ma priviedlo k štúdiu architektúry a neskôr urbanizmu a územného plánovania, ktoré som ukončila v roku 2014. Počas štúdia som sa stretla s dvomi zásadnými impulzmi v mojom živote a to je zážitková pedagogika, ktorej sa dodnes venujem v organizácii Outward Bound Slovensko a eurytmia, unikátne pohybové umenie, ktoré práve vo waldorfskej škole môžeme nájsť ako predmet. Pracovne sa moja cesta vyformovala k tomu, že sa venujem eurytmii a územnému plánovaniu v participatívnych procesoch, čiže v  projektoch, kde je zapojená verejnosť do plánovania alebo rozpočtovania. Som teda človek, čo hľadá a rád sa zdokonaľuje v umení, či už pohybovom alebo výtvarnom, zaujímajú ma vzťahy a správa vecí verejných, tak aby v našich spoločných rozhodnutiach bol kus pravdy každého z nás. 

Prečo som na WŠ?

To je otázka, čo sa pýtam aj ja sama seba :) Som tu preto, aby sa všetky deti v škole mohli stretnúť s umením eurytmie. Eurytmiu som študovala paralelne s univerzitným štúdiom a ukončila som ho v roku 2013. Rok a pol som pracovala umelecky na projektoch v medzinárodnej umeleckej skupine Citadelle so sídlom v Paríži a na Slovensku som sa zúčastnila eurytmických projektov Medzi nebom a zemou a Marína. Okrem umeleckej práce v oblasti eurytmie sa venujem aj jej liečivému pôsobeniu, v Prahe som v roku 2018 absolvovala vzdelávanie v liečebnej eurytmii a snažím sa do sveta vnášať prax a povedomie o tom, že eurytmia je výborná, hoci v našich zemepisných šírkach stále neznáma pohybová terapia. Svoju prax som v tejto oblasti absolvovala nielen na waldorfskej škole v Bratislave, ale i na Karl Schubert Schule vo Viedni, Paracelsus Klinike v Unterlengenhardte, či v Nemocnici v Hradci Králové. Chcem teda vnášať to, čo nám eurytmia ponúka ako svoje poklady, do prostredia našej waldorfskej školy.

Čím žijem?

Žijem aktuálne hlavne pracovými projektami a školou, mám rada stretnutia s priateľmi, knihy, tanec, maľovanie, spev, vodu a prírodu. To mi dobíja baterky do bežného chodu dní.