Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Čaro vedy vo waldorfskej škole

Autor: , 26.6.2013

Pod záštitou ministra školstva a rektora Univerzity Komenského sa v piatok 21. júna 2013 konala odborná konferencia Čaro vedy sa začína v škole. NÚCEM na úvod upozornil na klesajúcu úroveň slovenských žiakov v testovaní PISA z prírodovedných predmetov. To, na čom sa zhodli prezentujúci odborníci, bolo vytratenie sa experimentov z hodín a z učebných osnov základných a stredných škôl na fyzike a chémii, čím žiaci prichádzajú o reálny zážitok a osobnú skúsenosť pri výskume prírodných zákonitosti. Teoretické ani elektronicky sprostredkované pokusy robia z detí len divákov, neumožňujú im vlastné objavovanie, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje v ich malom záujme o prírodovedné predmety ako aj v oslabených schopnostiach kritického myslenia a samostatného uvažovania. 

RNDr. Peter Spišák, CSc. položil publiku otázku: "Koľko kníh musíte prečítať, aby ste sa naučili bicyklovať?" To, čo je každému laikovi v bežnom živote jasné, sa nepremieta do vyučovania na našich školách, kde sa fyzika a chémia podávajú žiakom najmä prostredníctvom vzorcov a teórie. Pritom skutočné vedomosti získava človek najmä cez osobnú skúsenosť. Ako pán Spišák uviedol: "Žiak nadobúda poznanie cestou, ktorá začína vlastnou skúsenosťou, pokračuje experimentom a až potom môže prísť na rad digitálne učivo."

V tomto kontexte už nevyznieva prekvapujúco, že v medzinárodnom testovaní PISA mali najlepšie výsledky rakúski žiaci waldorfských škôl, ktorých didaktika v prírodovedných predmetoch je postavená na pokusoch, čo je súčasťou každodenného vyučovania. Waldorfská škola práve predkladá ministerstvu na schválenie školský vzdelávací program odlišný od toho štátneho práve v tom, že jeho východiskom nie sú vzorce, ale experimenty. Naši absolventi spätne oceňujú práve tento zážitkový spôsob vyučovania fyziky a chémie ako zdroj skutočného pochopenia prírodovedných zákonov a súvislostí.

comments powered by Disqus